Publikacje
Opinie
Poszanowanie praw pacjenta na zajęciach klinicznych

Poszanowanie praw pacjenta na zajęciach klinicznych

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

W programie zarówno kierunku lekarskiego, jak i innych kierunków medycznych takich jak fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne przewiduje się godziny spędzone na oddziałach szpitalnych, przy łóżkach pacjentów. Dla młodych, dopiero uczących się studentów jest to w zasadzie jedyna okazja do zdobycia niezbędnych umiejętności praktycznych przed rozpoczęciem swojej samodzielnej pracy zawodowej. Z jednej strony zajęcia kliniczne są niezbędnym elementem kształcenia, ale z drugiej strony należy pamiętać, że najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego i zawsze powinniśmy zadbać o zapewnienie pacjentom odpowiedniej atmosfery i komfortu. Czy takie warunki da się zagwarantować, gdy sześcioosobowa grupa studentów zabiera się za badanie przedmiotowe? Niestety nie.

Zbyt duże grupy na zajęciach klinicznych

Zaloguj się

dla-studenta
studia-medyczne

Źródła

  1. Kmieciak B, Gdy student uczy się pacjenta, Medical Tribune, 2014: https://podyplomie.pl/medical-tribune/17378,gdy-student-uczy-sie-pacjenta
  2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  3. https://glospacjenta.pl/prawo/84,prawo-pacjenta-do-poszanowania-intymnosci-a-obecnosc-studentow-kierunkow-medycznych
  4. Olejniczak M, Michowska M, Basińska K, Opinie studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na temat przestrzegania praw pacjenta w czasie odbywania zajęć klinicznych, Ann. Acad. Med. Gedan., 2011, 41, 79–87 

Polecane artykuły