Publikacje
Wywiady
Wyniki badań nt. wpływu wybranych nanocząsteczek na płytki krwi – rozmowa z lek. Dominikiem Taterrą

Wyniki badań nt. wpływu wybranych nanocząsteczek na płytki krwi – rozmowa z lek. Dominikiem Taterrą

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rozmowa z lek. Dominikiem Taterrą, asystentem w Katedrze Ortopedii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, laureatem programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
– Do programu START zgłosił pan wyniki swoich badań z zakresu biokompatybilności implantów i protez, a konkretnie wpływu uwalnianych nanocząsteczek metali na płytki krwi oraz zmienności anatomicznych istotnych z punktu widzenia chirurgów. Dlaczego zainteresował się pan akurat tym zagadnieniem? 

Zaloguj się


Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły