Publikacje
Wywiady
Bez dobrych mentorów, trudno się rozwijać na ścieżce naukowej – rozmowa z Zuzanną Nowicką

Bez dobrych mentorów, trudno się rozwijać na ścieżce naukowej – rozmowa z Zuzanną Nowicką

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rozmowa z Zuzanną Nowicką, doktorantką w Zakładzie Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, laureatką stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START 2024 dla wybitnych młodych naukowców. 
– Pracuje pani nad testem pozwalającym określić ekspozycję człowieka na promieniowanie jonizujące – tzw. "biodozymetrem" opartym o ekspresję miRNA w surowicy. Do czego taki test byłby nam potrzebny? 

Zaloguj się

doktorat

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły