Publikacje
Wiadomości
Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zbiera różne opinie. Czy będą protesty?

Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zbiera różne opinie. Czy będą protesty?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Pracodawcy RP doceniają prace resortu zdrowia za wkład włożony w tworzenie nowych regulacji systemowych, m.in. nowelizację ustawy dotyczącej wynagrodzeń w ochronie zdrowia i deklarują dalszą pomoc w działaniach nad rozwojem skutecznego systemu ochrony zdrowia. Niektórzy przedstawiciele środowiska medycznego nie są zadowoleni z nowych przepisów dot. podwyżek. 

 Na szczególną uwagę zasługuje m.in. obecnie przyjęta przez Ministerstwo Zdrowia rekomendacja w sprawie zmiany sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Dzięki tym rozwiązaniom świadczeniodawcy mogą skutecznie wypełnić zapisy ustawy, przeznaczając środki na długo oczekiwane i w pełni zasłużone podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych 

– podkreśla organizacja pracodawców, która brała udział w pracach nad nowelizacją ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. 

Pracodawcy RP, zrzeszający organizacje skupiające największą liczbę podmiotów leczniczych są „żywo zainteresowani ustawą i mają nadzieję, że wszystkie zidentyfikowane na tym etapie problemy i nieprawidłowości zarówno natury formalno-prawnej, jak i interpretacyjnej będą na bieżąco omawiane oraz rozwiązywane”.

Zaloguj się

ustawa
pielegniarka
siatka-plac

Dołącz do dyskusjiAgnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.

Polecane artykuły