Publikacje
Wiadomości
Minimalne wynagrodzenia nieadekwatnie niskie – stanowisko NIL

Minimalne wynagrodzenia nieadekwatnie niskie – stanowisko NIL

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Naczelna Izba Lekarska negatywnie ocenia projekt ustawy zmieniającej ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zdaniem samorządu, dalszy niesatysfakcjonujący poziom wynagrodzeń pracowników sektora ochrony zdrowia będzie pogłębiać kryzys tego systemu.

Poziomy minimalnych wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych są nieadekwatnie niskie w odniesieniu do kompetencji, doświadczenia tych pracowników oraz wagi wykonywanych przez nie czynności zawodowych. Projekt ustawy nie realizuje postulatów środowiska medycznego, które doprowadziły do protestu pracowników zawodów medycznych w 2021 roku. Projektowane współczynniki pracy określające poziom minimalnych wynagrodzeń dla poszczególnych grup zaszeregowania pracowników podmiotów leczniczych w istotny sposób odbiegają od oczekiwań środowisk medycznych wyrażonych w postulatach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia

   - uważa Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Postulowany od lat przez samorząd lekarski poziom minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją to trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Tymczasem projekt przewiduje dla tych osób współczynnik o ponad połowę niższy.

Zaloguj się

zarobki-lekarzy
nil
siatka-plac


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.


Źródła

  1. NIL 

Polecane artykuły