Publikacje
Opinie
Czego rezydent powinien oczekiwać od swojego kierownika specjalizacji?

Czego rezydent powinien oczekiwać od swojego kierownika specjalizacji?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Jednym ze sposobów uzyskania tytułu specjalisty jest odbycie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim. W ramach szkolenia specjalizacyjnego lekarz rezydent musi realizować program tego szkolenia, Co się z tym wiąże, jak nietrudno się domyślić, posiada określone uprawnienia, ale też nałożono na niego pewne obowiązki. Bodajże najważniejszym wymogiem ustawowym, pod kątem organizacji szkolenia i nabywania umiejętności przez specjalizanta, jest wymóg odbywania specjalizacji pod kierunkiem kierownika specjalizacji. Skoro więc obowiązek posiadania kierownika jest warunkiem niezbędnym odbywania szkolenia, to jakie oczekiwania wobec kierownika specjalizacji powinien mieć rezydent? 

Odpowiedzi na ww. pytanie znajdują się poniżej z przyjętym zastrzeżeniem, że poruszane w ramach tego tekstu kwestie dotyczą odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury.      

Zaloguj się

prawo
dla-rezydenta

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły