Publikacje
Praktyka kliniczna
Współpraca ze szpitalami i lekarzami innych specjalności

Współpraca ze szpitalami i lekarzami innych specjalności

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Czy lekarz POZ ma obowiązek wykonać badania zlecone w szpitalu/AOS? Czego należy oczekiwać od wypisu/zaświadczenia od specjalisty? 

Pacjent do szpitala lub poradni specjalistycznej może być przyjęty w trybie nagłym lub planowym. Często decyzja lekarza odnośnie do trybu skierowania jest podyktowana jego wiedzą i doświadczeniem. Jednak nie każdy lekarz, zwłaszcza na początku swojej drogi zawodowej, czuje się pewnie w niektórych sytuacjach związanych ze zdrowiem pacjenta, kiedy nadrzędne powinno być jego dobro. Staże zewnętrzne podczas specjalizacji z medycyny rodzinnej to doskonała okazja do zapoznania się zasadami funkcjonowania oddziałów szpitalnych w miejscu zamieszkania oraz nawiązania kontaktów ze specjalistami, które mogą być szczególnie cenne w razie wątpliwości, czy pacjent kwalifikuje się do hospitalizacji, czy może lepiej go skierować do poradni specjalistycznej.

Zaloguj się

gabinet-lekarza-poz

Źródła

  1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2018 poz. 1878 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2019 poz. 1127 ze zm.).
  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2018 poz. 969).
  4. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 roku w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202).
  5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2020 poz. 685).
  6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. 2020 poz. 1444).
  7. Ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  8. Art. 29 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 882 z późn. zm.).

Polecane artykuły