Współpraca ze szpitalami i lekarzami innych specjalności

Pacjent do szpitala lub poradni specjalistycznej może być przyjęty w trybie nagłym lub planowym. Często decyzja lekarza odnośnie do trybu skierowania jest podyktowana jego wiedzą i doświadczeniem. Nie każdy lekarz, zwłaszcza na początku swojej drogi zawodowej, czuje się pewnie w niektórych sytuacjach związanych ze zdrowiem pacjenta, wtedy nadrzędne powinno być jego dobro i zdrowie. Staże zewnętrzne podczas specjalizacji z medycyny rodzinnej, to doskonała okazja do zapoznania się zasadami funkcjonowania oddziałów szpitalnych w miejscu zamieszkania, nawiązania kontaktów ze specjalistami, które mogą być szczególnie cenne w razie wątpliwości, czy pacjent kwalifikuje się do hospitalizacji, czy może lepiej go skierować do poradni specjalistycznej.

Przed  skierowaniem pacjenta na oddział szpitalny warto wcześniej zaznajomić się ze specyfiką oddziałów w danym mieście np. diagnostyka bezdechu sennego jest możliwa tylko w ściśle określonych miejscach - czasem jest to oddział chorób wewnętrznych, czasem oddział pulmonologii. 

gabinet-lekarza-poz