Stwierdzanie zgonu. Czyj to obowiązek? Kiedy wezwać policję lub prokuratora?

Stwierdzenie zgonu obejmuje szereg czynności, do których należą:

 • rozpoznanie śmierci pacjenta,
 • ustalenie jej przyczyny,
 • wypełnienie karty zgonu.

Wszystkie te czynności należą do obowiązków lekarzy. Jeżeli do śmierci pacjenta doszło poza szpitalem, lekarzem stwierdzającym zgon jest najczęściej medyk pracujący w POZ. Niestety, w czasie kształcenia lekarzy zagadnienie stwierdzania zgonu jest często pomijane lub omawiane pobieżnie. W tym artykule przybliżymy Ci najważniejsze aspekty stwierdzania zgonów - zarówno od strony praktycznej, jak i prawnej.

prawo
stwierdzanie-zgonu
gabinet-lekarza-poz

Źródła

 1. Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz.U. 2019 r. poz.1473 i Dz.U. 2020 r. poz. 284
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 3.08.1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, Dz.U.1961 r. Nr 39 poz. 202
 3. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.,Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152
 4. Interna Szczeklika 2020. Medycyna Praktyczna, Kraków 2020
 5. Jurek, B. Świątek, R. Droz, “Opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach błędnego rozpoznania zgonu”, ARCH. MED. SąD. KRYM., 2007, LvII, 416-419
 6. Główny Urząd Statystyczny. Zgony według przyczyn określanych jako “garbage codes” (ostatni dostęp: 15.10.2021)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania, Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1782
 8. B. Stawińska-Witoszyńska, J. Gałęcki, W. Wasilewski, “Poradnik szkoleniowy dla lekarzy orzekających o przyczynach zgonu i wystawiających kartę zgonu”, Warszawa 2019