Baza ICD-10
Choroby układu krążenia
Kardiomiopatia
  • Opis
  • Poradniki

Choroby układu krążenia

I42
Kardiomiopatia

I42.0
Kardiomiopatia rozstrzeniowa

Kardiomiopatia zastoinowa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
I42.1
Przerostowa kardiomiopatia zawężająca

Przerostowe podzastawkowe zwężenie aorty

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
I42.2
Inne kardiomiopatie przerostowe

Kardiomiopatia przerostowa niezwężająca

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
I42.3
Choroba wsierdzia (eozynofilowa)

Zwłóknienie wsierdzia (tropikalne), zapalenie wsierdzia Löfflera

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
I42.4
Zwłóknienie sprężyste wsierdzia

Kardiomiopatia wrodzona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
I42.5
Inne kardiomiopatie zaciskające

Kardiomiopatia zaciskająca BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
I42.6
Kardiomiopatia alkoholowa
I42.7
Kardiomiopatia spowodowana przez leki i inne czynniki zewnętrzne

Jeśli konieczne, dla określenia przyczyny, użyj dodatkowego kodu określającego zewnętrzne przyczyny chorób i śmierci (Rozdział XX)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
I42.8
Inne kardiomiopatie
I42.9
Kardiomiopatia, nieokreślona

Kardiomiopatia (pierwotna) (wtórna) BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Poradniki

Konsekwencja uszkodzenia serca w przebiegu różnych schorzeń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancja czynna

Substancje czynne dla kodu ICD-10 I42

Leki

Dostępne produkty lecznicze dla kodu ICD-10 I42

Postać: tabl.
Dawka: 2,5 mg
Postać: tabl.
Dawka:
 • 10 mg
 • 5 mg
Postać: kaps. twarde
Dawka:
 • 5/75 mg
 • 10/75 mg
Postać: tabl. powl.
Dawka:
 • 200 mg
 • 400 mg
Postać: tabl. powl.
Dawka:
 • 400 mg
 • 200 mg

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się