Rozmowa z dr hab. n. med. Łukaszem Kołtowskim, laureatem konkursu Supertalenty w Medycynie 2021

pinezka W SKRÓCIE

Rozmowa z dr hab. n. med. Łukaszem Kołtowskim, laureatem konkursu Supertalenty w Medycynie 2021, kardiologiem, pasjonatem nowych technologii w medycynie, adiunktem w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Komunikacja w systemie ochrony zdrowia powinna być zinformatyzowana 

- Celem konkursu Supertalenty w Medycynie jest wyłonienie liderów młodego pokolenia medyków, którzy zmieniają medycynę. Pan dołożył swoją cegiełkę do tego, by lekarzom się lepiej pracowało, a pacjentom lepiej żyło. Co jury wzięło pod uwagę? 

W konkursie oceniano kilka składowych, m.in. osiągnięcia naukowe, zaangażowanie w działalność m.in. charytatywną, związkową, a także perspektywy dalszego rozwoju. Doceniono przede wszystkim moją działalność związaną z Fundacją Telemedyczna Grupa Robocza, której jestem członkiem założycielem i w ramach której wraz z zespołem działamy w kierunku poprawy dostępności do nowoczesnych rozwiązań – nowych technologii dla polskich lekarzy i pacjentów. Opracowujemy także rozwiązania legislacyjne, które ułatwią wdrażanie narzędzi telemedycznych do systemu opieki zdrowotnej, np. dziś lekarze mogą realizować procedury diagnostyczne, terapeutyczne dzięki środkom teleinformatycznym, wcześniej nie było to możliwe.   

praca-naukowa

Dołącz do dyskusji