Publikacje
Wiadomości
Dziesięć lat w ochronie zdrowia – co się zmieniło?

Dziesięć lat w ochronie zdrowia – co się zmieniło?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

W ciągu dekady system ochrony zdrowia uległ zmianom, m.in. przybyło lekarzy, dentystów, ubyło pielęgniarek. Zmniejszyła się też liczba łóżek w niektórych szpitalach, a zwiększyła liczba przychodni AOS – takie wnioski płyną z „Małego rocznika statystycznego 2022” opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Z danych GUS wynika, że w 2020 r. mieliśmy 92,255 lekarzy, dziesięć lat wcześniej, w 2010 r. liczba ta wynosiła 83,201. Statystyki pokazują, że obecnie mamy też więcej dentystów. W 2010 r. było ich 12,549, a dziesięć lat później 14,348. W ciągu dziesięciolecia przybyło również farmaceutów (wzrost z ponad 25 tys. do ponad 28 tys.), położnych (wzrost z ponad 22 tys. do 23 tys.) i fizjoterapeutów (wzrost z ponad 21 tys. do ponad 31 tys.). Z danych GUS wynika, że zmalała liczba pielęgniarek. W 2010 r. ten zawód wykonywało 200,769 osób, a dwa lata temu odnotowano, że jest 191,081. GUS w innym opracowaniu dokładnie przyjrzał się danym i oszacował liczbę lekarzy w Polsce. Jak zaznacza Urząd, opracowanie zawiera wynikowe dane statystyczne o lekarzach i lekarzach dentystach w 2019 r. na podstawie weryfikacji i analizy danych ze źródeł administracyjnych. Z opracowania „Oszacowanie zasobów kadry medycznej w oparciu o źródła administracyjne – lekarze i lekarze dentyści” wynika, że w 2019 r. liczba lekarzy mieszkających w Polsce, posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła 149,9 tys., zaś lekarzy dentystów 42,4 tys. Wśród medyków uprawnionych do wykonywania zawodu przeciętny wiek mężczyzn wynosił 52,7 lat zaś kobiet 52 lata. Dominującą grupę – ok. 21% stanowiły osoby w wieku 50-59 lat. Z kolei wśród dentystów, przeciętny wiek wyniósł 47 lat, podczas gdy w odpowiedniej grupie kobiet wyniósł on około 51,7 lat. Wśród dentystów najliczniejsza była grupa wieku 30-39 lat (20,4%), chociaż udział procentowy osób w wieku
50-59 lat był jedynie nieznacznie niższy i wyniósł 20,1%.  – Wśród lekarzy odsetek kobiet wyniósł 58,9%, podczas gdy w grupie lekarzy dentystów - 76,6%. Liczba lekarzy specjalistów wyniosła 97,9 tys. (65,3%), lekarzy dentystów liczba specjalistów 8,3 tys. (19,6%) – czytamy w opracowaniu. Cały raport jest dostępny tutaj

Zaloguj się

aos
braki-kadrowe
ratownictwo-medyczne


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.


Źródła

  1. GUS

Polecane artykuły