Kiedy lekarz staje się pacjentem - depresja i wypalenie zawodowe wśród medyków

Praca w sektorze ochrony zdrowia wiąże się z bardzo dużym obciążeniem psychicznym, mnóstwem stresu, byciem pod ciągłą presją… W końcu od podejmowanych przed medyków decyzji zależy życie i zdrowie pacjentów. Do tego dochodzi konieczność nieustannej mobilizacji, nienormowane godziny pracy, skupienia i gotowości do działania nawet w godzinach nocnych, gdy inni smacznie śpią w swoich łóżkach… Wszystko to sprawia, że każdy przedstawiciel zawodów medycznych: lekarz, pielęgniarka czy ratownik medyczny, może być bardziej narażony na depresję.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest obecnie jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych na świecie. W 2022 roku Medscape uaktualniło badanie dotyczące stanu psychicznego wśród populacji lekarzy. Aż 47 % ankietowanych medyków zgłosiło wypalenie zawodowe [1]. Co więcej, depresja dotknęła około 12% ankietowanych mężczyzn i 19,5% kobiet [1].

dla-stazysty
dla-rezydenta
zdrowie-psychiczne