Programy Lekowe. Czym są? Skąd czerpać informacje?

Programy Lekowe to gwarantowane, czyli bezpłatne świadczenia, dzięki którym wyselekcjonowana grupa pacjentów może otrzymać odpowiednie leczenie, gdy dotychczasowe jest niewystarczające. Leczenie odbywa się przy użyciu innowacyjnych i kosztownych substancji, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych.

Programy Lekowe obejmują leczenie wybranych chorób onkologicznych i nieonkologicznych, a ich treść jest publikowana jako załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków.

leki
gabinet-lekarza-poz

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/programy-lekowe (ostatni dostęp 07.09.2022)
  2. https://remedium.md/poradniki/programy-lekowe (ostatni dostęp 07.09.2022)
  3. Lista świadczeniodawców - https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Provider/Search (ostatni dostęp 07.09.2022)