Kalkulatory medyczne
Nefrologia/Urologia
Wskaźnik eGFR (wzór MDRD)
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Kody ICD-10
  • Źródła

Wskaźnik eGFR (wzór MDRD)

szacowanie przesączania kłębuszkowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Nefrologia/Urologia
lat
mg/dl

Opis

Kalkulator medyczny MDRD służy do oceny filtracji kłębuszkowej. Narzędzie wykorzystywane jest w intensywnej terapii, internie i nefrologii.

Interpretacja

U osób zdrowych wartości eGFR są uzależnione od płci, wieku i powierzchni ciała - powinny być większe od 90 ml/min/1,73 m2 (120 ml/min/1,73 m2 u kobiet i 130 ml/min/1,73 m2 u mężczyzn).

eGFR
[ml/min/1,73m2]
90 lub więcej
Kategoria G1 - prawidłowy lub zwiększony eGFR
Brak uszkodzeń nerek lub łagodne uszkodzenie nerek.
eGFR
[ml/min/1,73m2]
60-89
Kategoria G2 - nieznacznie zmniejszony eGFR
eGFR
[ml/min/1,73m2]
45–59
Kategoria G3a - nieznacznie do umiarkowanie zmniejszonego eGFR
eGFR
[ml/min/1,73m2]
30–44
Kategoria G3b - umiarkowanie do znacznie zmniejszonego eGFR
eGFR
[ml/min/1,73m2]
15–29
Kategoria G4 - znacznie zmniejszony eGFR
eGFR
[ml/min/1,73m2]
<15 lub dializoterapia
Kategoria G5 - schyłkowa niewydolność nerek

Fizjologia

Wskaźnik filtracji kłębuszkowej stanowi wyznacznik czynności nerek (jest fizjologicznym odpowiednikiem klirensu kreatyniny). Znajomość filtracji kłębuszkowej jest niezbędna do ustalenia dawkowania większości leków eliminowanych przez nerki. Obliczenie wymaga oznaczenia stężenia kreatyniny w surowicy krwi oraz masy ciała pacjenta. W codziennej praktyce przesączanie kłębuszkowe oznacza się m.in. za pomocą skróconej wersji MDRD.

Parametry

Do oceny wskaźnika MDRD wykorzystujemy:

 • płeć;
 • rasa;
 • wiek [lata];
 • stężenie kreatyniny [mg/dl].

Kody ICD-10

Choroby układu moczowo-płciowego

N17
Ostra niewydolność nerek
N18
Przewlekła niewydolność nerek
N19
Nieokreślona niewydolność nerek

Źródła

 1. L.G. Hunsicker, S. Adler, A. Caggiula, B.K. England i inni. Predictors of the progression of renal disease in the Modification of Diet in Renal Disease Study. „Kidney Int”. 51 (6), s. 1908–1919, 1997.Poradniki związane z kalkulatorem

Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Stres cieplny czy poważna choroba?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Postępujące pogorszenie funkcji nerek
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Gwałtowne pogorszenie funkcji nerek
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się