Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Skala CHA₂DS₂-VASc

Skala CHA₂DS₂-VASc

ocena ryzyka zakrzepowo-zatorowego (migotanie przedsionków)
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia

Opis

Kalkulator obliczania skali CHA2DS2–VASc służy do oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo–zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Narzędzie wykorzystywane jest w naukach internistycznych, szczególnie w  kardiologii.

Interpretacja

Interpretacja wyniku skali różni się w zależności od płci pacjenta.

Kobiety

Punkty
0-1
Niskie ryzyko powikłań, nie zaleca się leczenia
Punkty
2
Umiarkowane ryzyko powikłań, można rozważyć: 
1. Brak leczenia
2. VKA, INR utrzymywany w zakresie 2-3
3. NOAC, bez potrzeby badań kontrolnych
4. Wyjątkowo można rozważyć znacznie mniej skuteczny kwas acetylosalicylowy
Punkty
3 lub więcej
Wysokie ryzyko powikłań, należy zastosować doustny antykoagulant:   
1. VKA, INR utrzymywany w zakresie 2-3
2. NOAC, bez potrzeby badań kontrolnych
3. Wyjątkowo można rozważyć znacznie mniej skuteczny kwas acetylosalicylowy

Mężczyźni

Punkty
0
Niskie ryzyko powikłań, nie zaleca się leczenia
Punkty
1
Umiarkowane ryzyko powikłań, można rozważyć: 
1. Brak leczenia
2. VKA, INR utrzymywany w zakresie 2-3
3. NOAC, bez potrzeby badań kontrolnych
4. Wyjątkowo można rozważyć znacznie mniej skuteczny kwas acetylosalicylowy
Punkty
2 lub więcej
Wysokie ryzyko powikłań, należy zastosować doustny antykoagulant:   
1. VKA, INR utrzymywany w zakresie 2-3
2. NOAC, bez potrzeby badań kontrolnych
3. Wyjątkowo można rozważyć znacznie mniej skuteczny kwas acetylosalicylowy

Fizjologia

Skala CHA2DS2–VASc umożliwia wskazanie konieczności wdrożenia terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej. W przebiegu migotania przedsionków zakłócony zostaje prawidłowy przepływ krwi przez jamy serca. Sprzyja to powstawaniu zakrzepów, będących potencjalnym materiałem zatorowym. Udar niedokrwienny mózgu to najpoważniejsze i najczęstsze powikłanie nieleczonego AF, a przebieg udaru u tych pacjentów jest cięższy.

Parametry

Do oceny wskaźnika CHA2DS2–VASc wykorzystujemy ocenę obecności:

  • C (Congestive heart failure/LV dysfunction) - zastoinowa niewydolność serca/dysfunkcja lewej komory,    
  • H (Hypertension) - nadciśnienie tętnicze,  
  • A (Age) - wiek,
  • D (Diabetes mellitus) - cukrzyca, 
  • S (Stroke) - przebyty udar mózgu/TIA/incydent zakrzepowo-zatorowy,  
  • V (Vascular Disease) - choroba naczyniowa (przebyty zawał serca, miażdżycowa choroba tętnic obwodowych, blaszki miażdżycowe w aorcie),     
  • A (Age) - wiek 65–74 lat,   

Kody ICD-10

Choroby układu krążenia

I48
Migotanie i trzepotanie przedsionków

Źródła

  1. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS: The Task Force for the management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC)Poradniki związane z kalkulatorem

Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Konsekwencja uszkodzenia serca w przebiegu różnych schorzeń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiany w częstotliwości, rytmie lub sile skurczów serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstsza tachyartymia nadkomorowa
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się