Rozszerzenie możliwości stosowania monitoringu - rozmowa z mec. Aleksandrą Kosiorek

Rozmowa z mec. Aleksandrą Kosiorek, radcą prawnym z Kancelarii Kosiorek - Konieczny s.c.

– Od 6 września 2023 roku do ustawy o działalności leczniczej weszła zmiana, zgodnie z którą rozszerzono możliwość stosowania monitoringu w podmiotach prowadzących ten rodzaj działalności. Teraz kamery będą mogły być zamontowane w wielu miejscach, m.in. na salach operacyjnych czy w pracowniach diagnostycznych. Ministerstwo deklaruje, że mają one służyć poprawie bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego w toku udzielania świadczeń zdrowotnych. 

prawo

Dołącz do dyskusji