TREŚĆ SPONSOROWANA

Prezes PTK o najważniejszych doniesieniach Międzynarodowego Kongresu PTK

Podczas XXVI Międzynarodowego Kongresu PTK omówiono nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Szeroko dyskutowano także o holistycznym podejściu do diagnozowania i leczenia pacjentów kardiologicznych oraz zwracano uwagę na indywidualne podejście do chorego i konieczność personalizacji terapii w wielu schorzeniach kardiologicznych.

- XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego po trzech latach przerwy po raz pierwszy odbywał się w formie stacjonarnej. Jak taka forma organizacji wydarzenia przełożyła się na udział i zaangażowanie lekarzy praktyków?

Zaloguj się