Publikacje
Wiadomości
Samorządy zachęcają do wybierania deficytowych specjalizacji

Samorządy zachęcają do wybierania deficytowych specjalizacji

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Samorządy wojewódzkie proponują stypendia dla studentów kierunku lekarskiego w zamian za pracę w ich regionie, w jednej z deficytowych specjalizacji. Jest wiele specjalizacji priorytetowych, które nie cieszą się zainteresowaniem. Czy wsparcie finansowe przekona do ich wyboru? 

Jak wskazuje samorząd Województwa Podkarpackiego, na terenie województwa są duże braki kadrowe w systemie ochrony zdrowia. Brakuje przede wszystkim specjalistów, dlatego powstał program stypendialny „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”, który ma zachęcać do wyboru mniej popularnych ścieżek kariery zawodowej.

Powody deficytu specjalizacji lekarskich są złożone, jednak zaliczyć można do nich m.in. niewystarczającą liczbę absolwentów kierunku lekarskiego, którzy wybierają tę ścieżkę 

– wskazuje samorząd.

Marszałek Władysław Ortyl podkreśla, że celem programu jest nie tylko wspieranie rozwoju studentów medycyny, ale także dbanie o optymalne zasoby kadrowe w systemie ochrony zdrowia w województwie podkarpackim. Do lekarskich specjalizacji deficytowych, które odnotowuje się w szpitalach podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego, zalicza się: anestezjologię i intensywną terapię, chirurgię dziecięcą, chirurgię ogólną, choroby płuc, choroby wewnętrzne, gastroenterologię, kardiochirurgię, medycynę pracy i medycynę ratunkową, a także neonatologię, neurochirurgię, neurologię, onkologię i hematologię dziecięcą, onkologię kliniczną, ortopedię i traumatologię narządu ruchu, otorynolaryngologię, patomorfologię, pediatrię, położnictwo i ginekologię, psychiatrię, psychiatrię dzieci i młodzieży, reumatologię, radiologię i diagnostykę obrazową. Lista specjalizacji deficytowych, ze wskazaniem szpitali, których deficyty dotyczą, publikowana będzie każdorazowo w trakcie ogłoszenia naboru wniosków.

Stypendium może otrzymać osoba, która jest studentem IV, V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym i nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium. Nie korzysta też z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz, co ważne, zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego, w podmiocie leczniczym/szpitalu w wybranej deficytowej specjalizacji lekarskiej niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 10 miesięcy po jego uzyskaniu. Student, który pobiera stypendium od VI roku studiów będzie musiał przepracować 2 lata. Ci, którzy będą pobierać stypendium od V roku studiów muszą się zatrudnić na 3 lata, a gdy będą pobierać stypendium od IV roku studiów – na 4 lata. Studenci mogą otrzymać miesięczne wsparcie w wysokości 3 tys. zł. Nabór wniosków rozpoczął się 8 listopada i potrwa do 17 listopada.

Brakuje kardiologów i neurologów 

Również województwo świętokrzyskie realizuje program stypendialny dla przyszłych lekarzy. Niedawno zakończył się nabór wniosków.

W regionie najbardziej brakuje kardiologów, neurologów oraz lekarzy chorób wewnętrznych. Program ma zachęcać przyszłych lekarzy do wyboru specjalizacji deficytowych i kształcenia się na tych kierunkach, tak by w przyszłości podjęli oni pracę w podmiotach leczniczych na terenie województwa 

– mówi Przemysław Chruściel, rzecznik prasowy, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

O stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie mogą się ubiegać studenci IV, V lub VI roku kierunku lekarskiego, którzy nie powtarzają roku, na który ubiegają się o przyznanie stypendium, mają średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75, nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie oraz zobowiążą się do zrealizowania stażu podyplomowego w woj. świętokrzyskim i podejmą pracę w tamtejszych lecznicach na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Co ważne, muszą oni także dokonać wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w danym podmiocie leczniczym.

Obecnie 22 spośród stypendystów, którzy brali udział w poprzednich edycjach programu dokonało wyboru specjalizacji deficytowej i podjęło pracę w podmiotach leczniczych w regionie. W 2023 r. staż podyplomowy rozpocznie 33 stypendystów, zaś wyboru specjalizacji deficytowej dokona 23 stypendystów 

– mówi rzecznik.  

Studenci chętnie składają wnioski 

Samorząd Województwa Opolskiego także proponuje studentom kierunków lekarskich uczelni w całym kraju pomoc stypendialną w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. Zainteresowani muszą zobowiązać się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa opolskiego, który udziela świadczeń medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Ponadto student musi się i zobowiązać do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w danym podmiocie leczniczym. Na podstawie doświadczeń z poprzednich edycji, zarząd województwa zmienił nieco pozostałe zasady przyznawania stypendiów.

Zasadniczą zmianą jest możliwość odpracowania stypendium w każdym podmiocie leczniczym na terenie województwa opolskiego, który udziela świadczeń medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a nie jak było do tej pory - w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie, inna jednostka samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego, właściwy minister lub Uniwersytet Opolski. Dodatkową zmianą jest wydłużenie czasu na podjęcie pracy po uzyskaniu pełnego prawa do wykonywania zawodu (z 3 na 10 miesięcy). Zaproponowane rozwiązanie jest korzystne dla studentów w przypadku braku liczby miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydentury w naborze jesiennym 

– informuje samorząd.

Nabór wniosków już się zakończył. Spośród dotychczasowych stypendystów obecnie na stażu jest już 11 osób, a pracę rezydenta podjęło 6 osób. W roku akademickim 2022/2023, 26 osób ukończyło studia i lada moment rozpocznie staż. Od października 2023 r. 45 osób będzie nadal pobierać stypendium. 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu rozważa możliwość wsparcia dla deficytowych specjalizacji w województwie.

Specjalizacje priorytetowe nie cieszą się zainteresowaniem 

Młodzi lekarze niechętnie wybierają specjalizacje związane z onkologią. Jak wskazuje w mediach społecznościowych lek. Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, rezydent onkologii klinicznej, na 200 miejsc rezydenckich z onkologii klinicznej złożono 39 wniosków (na 4326 wszystkich lekarzy w 1 turze).

Tymczasem nowotwory to dziś druga - po chorobach układu krążenia - przyczyna zgonów w Polsce 

– dodaje.

I podkreśla, że „to wspaniała praca, jeśli chodzi o to, ile można dać pacjentom, ale straszna, jeśli chodzi o biurokrację. Do tego jest jeszcze trudny, obszerny egzamin specjalizacyjny. 

A pensje są bardzo zróżnicowane, od minimalnej po bardzo zachodnie, ale z dużą liczbą wyrzeczeń stąd specjalizacja niepopularna, bo bardzo trudna, wymagająca, ciężka 

– dodaje. 

Wśród priorytetowych specjalizacji podczas I tury naboru niechętnie wybierano też: patomorfologię (26 osób na 103 miejsca rezydenckie), medycynę ratunkową (27 osób na 154 miejsca), hematologię (31 osób na 87 miejsc), chirurgię dziecięcą (36 wniosków). 

Zaloguj się


Dołącz do dyskusjiAgnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.

Polecane artykuły