NIK: liczba medyków nie zaspokaja potrzeb systemu ochrony zdrowia

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się funkcjonowaniu Ministerstwa Zdrowia oraz 28 uczelni wyższych i 31 podmiotów leczniczych w latach 2018-2022. Przeanalizowała również ponownie wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz rozpoznawczej w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Wyniki są niepokojące: podejmowane doraźnie działania nie zapewniły odpowiedniego zabezpieczenia placówek ochrony zdrowia w personel medyczny. Brakuje nie tylko lekarzy, ale również pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów.

Brak długofalowej strategii

ministerstwo-zdrowia
uczelnie-medyczne
kontrole
liczba-miejsc-na-kierunku-lekarskim
nik

Weronika Łyzińska
Autor

Weronika Łyzińska

Studentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i asystentka lekarza w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. W wolnym czasie dużo czyta i uczy się języków.