Publikacje
Wiadomości
Potrzeba pilnych zmian w LEK i LDEK

Potrzeba pilnych zmian w LEK i LDEK

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Powstają nowe kierunki medyczne na uczelniach, które nie są przygotowane do ich prowadzenia, a wiedza studentów kończących studia medyczne nie jest weryfikowana, zaś Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy nie spełniają oczekiwanych funkcji

– uważa samorząd lekarski i domaga się zmiany formy egzaminu LEK i LDEK.

NIL przedstawiła swoje propozycje. 

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, forma tych egzaminów nie pozwala na rzetelną ocenę przygotowania lekarzy i lekarzy dentystów do wykonywania zawodu, a co za tym idzie, nie umożliwia weryfikacji jakości ich kształcenia. Jak zaznacza Damian Patecki, przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej, egzaminy te nie spełniają swojej funkcji i w konsekwencji „słabo przygotowani studenci zaczną leczyć ludzi, ponieważ uda im się przyswoić odpowiedzi na pytania z ograniczonej bazy pytań, na którą składa się obecna forma Lekarskiego Egzaminu Końcowego”.

Jak w takich warunkach można zadbać o bezpieczeństwo pacjenta i wysoką jakość leczenia? Należy natychmiast zmienić obecną formę tego egzaminu

 – mówi Patecki. 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że egzaminy w obecnej formule nie zapewniają również możliwości różnicowania wiedzy w procesie kwalifikacji do specjalizacji.

Baza składająca się z niezwykle ograniczonej liczby pytań jest jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy

– uważa samorząd. 

I postuluje o dokonanie w trybie pilnym modyfikacji bazy pytań oraz usunięcie z bazy wszystkich wariantów odpowiedzi, a także przyjęcie zasady, że pytania testowe gromadzone w bazie pytań po użyciu podczas LEK/LDEK nie są wykorzystywane podczas kolejnych sesji egzaminacyjnych. Po drugie, samorząd domaga się podjęcia prac legislacyjnych na rzecz dokonania stosownych zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zdaniem NIL konieczna jest całkowita rezygnacja z bazy pytań i zastąpienie jej sylabusem zawierającym dokładny wykaz zagadnień, których znajomość będzie wymagana podczas LEK/LDEK (alternatywnym rozwiązaniem jest rozszerzenie bazy pytań do ok. 10.000 oraz zmniejszenie jej udziału w egzaminach do maksymalnie 20%). Ponadto, samorząd chce przyjęcia progu 60% maksymalnej liczby punktów z testu jako warunku uzyskania pozytywnego wyniku LEK/LDEK – analogicznie jak w przypadku innych egzaminów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. A w odniesieniu do zagadnienia kwalifikacji do specjalizacji osób zdających LEK/LDEK w dotychczasowym i postulowanym nowym trybie, samorząd chce, by przyjąć odpowiedni współczynnik wagowy dla zachowania równego dostępu do kształcenia specjalizacyjnego. 

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uznaje, że zapis art. 14c ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówiący o tym, że pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami po ich wykorzystaniu są publikowane w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu na stronie internetowej CEM, powinien zostać utrzymany celem zachowania transparentności LEK/LDEK. Co o zmianach w Lekarskim Egzaminie Końcowym myśli środowisko lekarskie? Przeczytaj nasz raport

Zaloguj się

lek
nil
ldek

Dołącz do dyskusjiAgnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.


Źródła

  1. Naczelna Izba Lekarska

Polecane artykuły