Klauzula sumienia – posłowie chcą zmian

Posłowie Lewicy domagają się zniesienia lekarskiej klauzuli sumienia. Wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Według nich nowelizacja uchroni pacjentki od groźby utraty zdrowia lub życia w imię indywidualnych przekonań lekarzy. Zmian, choć mniej radykalnych, chcą też posłowie Koalicji Obywatelskiej. 

Klauzula sumienia jest związana z prawem lekarza do odmowy udziału w świadczeniu usług medycznych, które są sprzeczne z jego przekonaniami moralnymi lub religijnymi. Oznacza to, że lekarz może odmówić wykonania określonego zabiegu, przepisania pewnych leków lub udzielenia określonych porad medycznych, jeśli są one w sprzeczności z jego sumieniem lub przekonaniami. Klauzula sumienia zawarta w art. 39 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, stanowi, że "lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym, że ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej". Nie zawsze jednak można skorzystać z klauzuli. Lekarz musi udzielić pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. 

Zaloguj się

aborcja
sejm

Dołącz do dyskusjiAgnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.


Źródła

  1. sejm.gov.pl