Co o zmianach w LEK myśli środowisko lekarskie? - raport Remedium cz.1

Obecna struktura Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) budzi wiele kontrowersji. W ciągu ostatnich kilku lat zmieniono dwa jego aspekty: umożliwiono podejście do LEK-u studentom/kom ostatniego roku kierunku lekarskiego i wprowadzono tzw. “bazę pytań”, która od wiosennego egzaminu w 2021 roku stanowi 70% wszystkich pytań na egzaminie. O ile pierwsza zmiana nie budzi sprzeciwu środowiska, o tyle wprowadzenie puli pytań i jej udział procentowy w strukturze egzaminu (przypomnijmy, osoby podchodzące do LEK-u znają obecnie 140 na 200 pytań danego egzaminu) przynajmniej 2 razy do roku wzburza środowisko lekarzy. Zdania są podzielone, a na forach dyskusyjnych usłyszeć można najróżniejsze głosy i punkty widzenia. Baza ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, a w tłumie osób, które dyskutują nad zasadnością obecnej struktury egzaminu, trudno odnaleźć spójne postulaty. Stąd też pomysł na badanie ankietowe, które miało sprawdzić i w miarę możliwości zobiektywizować opinię środowiska lekarskiego na temat zmian wprowadzonych w Lekarskim Egzaminie Końcowym. 

W siódmym raporcie Remedium wzięło udział 671 osób. Cieszymy się z tego wyniku szczególnie, ponieważ ponad 80% osób, które otworzyły ankietę, wypełniło ją do końca. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaangażowanie, z jakim udzieliliście odpowiedzi. Dziękujemy! Ankieta była stosunkowo krótka i dość konkretna. Jednak z uwagi na to, że zbieraliśmy dane osób na różnym etapie kształcenia, raport podzielimy na trzy części. W pierwszej przedstawimy populację badaną i zdanie studentów na temat LEK-u, w drugiej opiszemy, co o leku myślą lekarze, w ostatniej części podzielimy się częścią pomysłów i Waszych przemyśleń na temat formy Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

lek
dla-stazysty
dla-studenta
dla-rezydenta