Vademecum
Lekarskie Egzaminy Końcowe
Kto i kiedy może pisać LEK po nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza?

Kto i kiedy może pisać LEK po nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Nowelizacja: co zmienia dla studenta?

Przed zmianami w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty koniec studiów na kierunku lekarskim i lekarsko dentystycznym kojarzony był przez studentów ze stażem podyplomowy oraz Lekarskim Egzaminem Końcowym (LEK) czy też Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Końcowym (LDEK). Od 2021 roku egzaminy, za sprawą nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, mogą zacząć spędzać sen z powiek studentom już na ostatnim roku studiów. Nowelizacja, nad którą pracowano od 2018 roku, a która weszła w życie 8 sierpnia 2020 roku, wprowadza możliwość wcześniejszego zdawania egzaminów końcowych. Ponadto, od sesji zimowej 2021 na 200 pytań testowych, 70% pochodzi ze znanej wcześniej puli. Zapis o LEK dla studentów obowiązuje od 1 grudnia 2020, pierwszą okazją do podejścia do egzaminów w trakcie studiów był wrzesień 2021.

Więcej o zmianach w ustawie przeczytasz tutaj: https://remedium.md/artykuly/medycyna/nowelizacja-ustawy-o-zawodzie-lekarza-i-lekarza-dentysty

LEK i LDEK dla studentów ostatniego roku

Ustawa wprowadziła możliwość podejścia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego studentom, którzy ukończyli 10 semestrów kształcenia na kierunku lekarskim, natomiast studentom kierunku lekarsko-dentystycznego umożliwiła zdawanie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminy Końcowego po zakończonym 8 semestrze edukacji. Oznacza to, że osoby będące na ostatnim roku studiów, mogą wcześniej rozpocząć starania o pozytywny i zadowalający je wynik, tym samym w czasie trwania stażu podyplomowego nie będą zmuszone do poświęcania dodatkowego czasu na naukę do egzaminu. 

Wcześniejszy termin: czy na pewno dla każdego?

Należy podkreślić, że warunkiem koniecznym do zdawania LEKu na studiach jest ukończenie 10 semestrów dla kierunku lekarskiego i 8 dla lekarsko-dentystycznego - samo studiowanie na ostatnim roku nie uprawnia do podejścia do egzaminu. Jeżeli student ostatniego roku kształci się na nim w trybie warunkowym - do zaliczenia pozostały mu przedmiotu z lat wcześniejszych - nie będzie miał możliwości zdawania Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu końcowego do momentu pozytywnego rozliczenia wszystkich poprzedzających semestrów. 

Podejście do LEK i LDEK na ostatnim roku studiów nie jest jednak obligatoryjne. Dalej pozostaje możliwość zdawania Lekarskich Egzaminów Końcowych w takiej formie, jak przed nowelizacją ustawy, kiedy to pierwszym podejściem dla większości była sesja jesienna egzaminów, po zakończonym ostatnim roku.

Więcej czasu na osiągnięcie oczekiwanego wyniku

Nowelizacja ustawy pozwala przed zakończeniem 13 miesięcznego stażu podyplomowego w przypadku kierunku lekarskiego i 12 miesięcznego w przypadku kierunku lekarsko-dentystycznego, podejść do LEK i LDEK 4 razy, nie 3 jak było to do tej pory. Dodatkowy termin to egzamin w sesji wiosennej na ostatnim roku studiów. Teoretycznie, studenci mogliby podejść do egzaminu w sesji jesiennej po 4 lub 5 roku, natomiast termin zgłoszeń na egzamin upływa w lipcu, kiedy większość studentów nie ma jeszcze oficjalnie zaliczonego roku, np. ze względu odbywających się jeszcze praktyk studenckich. W praktyce, niektóre uczelnie umożliwiają podejście już do wrześniowej sesji LEKu po 5 roku w przypadku kierunku lekarskiego, ale nie jest to możliwe na wszystkich uczelniach medycznych w Polsce. Na pewno większa liczba podejść zwiększa szansę na poprawę wyniku i rekrutowanie się na specjalizację bez ewentualnej przerwy związanej z próbą osiągnięcia zamierzonego celu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w dalszym ciągu pierwsze podejście do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego jest bezpłatne, natomiast koszt każdego kolejnego ponosi student/lekarz stażysta.

Więcej informacji na temat zmian w ustawie, które mogą zainteresować studenta i lekarza stażystę, znajdziesz tutaj: https://remedium.md/artykuly/news/szybciej-zdobeda-uprawienia

Ostatnie lata studiów - czas nauki do LEK i LDEK?

W związku z wprowadzonymi zmianami egzaminy stają się tematem bliższym studentom lat wcześniejszych. Możliwość podejścia do testu w czasie trwania ostatnich dwóch semestrów może skutkować większą mobilizacją studentów do bardziej szczegółowej nauki przedmiotów klinicznych. Jednoczasowość procesu studiów oraz pierwszych podejść do LEK i LDEK daje możliwość skupienia się na nauce teoretycznej w czasie trwania kształcenia na uczelniach, aby staż podyplomowy móc wykorzystać w pełni na nabywanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Nowelizacja w zakresie wcześniejszej możliwości zdawania Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego daje także większą elastyczność i pozwala w sposób przemyślany zaplanować ostatnie lata edukacji i czas po nich.

Więcej informacji na temat samego egzaminu, jego formy i wymagań formalnych, które musisz spełnić przed:

Zaloguj się