Co, jeśli skończyłam/skończyłem medycynę, ale nie chcę być lekarzem?

Zbliżająca się wielkimi krokami rekrutacja jesienna dla jednych oznacza szansę na dostanie się na wymarzoną specjalizację, a wśród innych budzi wątpliwości związane z drogą zawodową. Nowy, ogólnopolski system rekrutacji pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Wciąż nie wiadomo, czego spodziewać się po nowych zasadach rekrutacji na szkolenie specjalizacyjne, a sytuacja raczej nie napawa optymizmem. Wielu absolwentów nie ma ściśle określonej i sprecyzowanej ścieżki zawodowej, a w związku z możliwością delegowania przez wojewodę do innych ośrodków w wybranym województwie zastanawia się, czy w ogóle jest sens rekrutować się w tym podejściu. Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarze dentysty od 1 stycznia 2023 wchodzi w życie zapis dotyczący obowiązkowego 6 miesięcznego stażu pracy w ośrodkach powiatowych dla specjalizacji mających w programie moduł podstawowy z interny, chirurgii i pediatrii [1]. 

Ponadto, po sześciu latach studiów sporo osób wciąż ma wątpliwości, czy na pewno chce pracować jako lekarz w Polsce. Podczas stażu podyplomowego często okazuje się, że codzienność lekarza znacznie odbiega od naszego wyobrażenia, a realia pracy na szpitalnych oddziałach napawają strachem i niechęcią. 

praca-naukowa
dla-stazysty
dla-studenta
studia-medyczne