Publikacje
Praktyka kliniczna
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w diagnostyce zaburzeń rytmu serca

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w diagnostyce zaburzeń rytmu serca

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Key messages: 

  1. Nowoczesne technologie powinny być wykorzystywane w codziennej praktyce.
  2. I-odprowadzeniowe EKG może być podstawa do rozpoznania zaburzeń rytmu – np. migotania przedsionków.
  3. Dostępne algorytmy sugerujące rozpoznanie rytmu nie funkcjonują jeszcze optymalnie i ostatecznie rozpoznanie stawia zawsze lekarz. 

Zaburzenia rytmu serca stanowią wyzwanie dla lekarzy i pacjentów. Z jednej strony wiążą się z pogorszeniem jakości życia, mogą być uciążliwe, uniemożliwiać normalne funkcjonowanie, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, a z drugiej bywają trudne do rozpoznania ze względu na przejściowe występowania objawów. Obecnie coraz częściej obserwuje się przenikanie się świata medycznego z technologicznym. Pandemia COVID-19 była swego rodzaju katalizatorem, który przyspieszył to połączenie, ponieważ w obliczu ograniczonych zasobów ludzkich poszukiwano dodatkowych metod mogących przełożyć się na poprawę jakości opieki na chorymi. Obecnie narzędzia mobilne mające możliwość rejestracji zapisów EKG są bardzo często wykorzystywane przez praktykujących kardiologów i nie tylko. Opisany poniżej przypadek jednej z pacjentek stanowi przykład tego, w jaki sposób można wykorzystywać nowoczesne technologie w codziennej praktyce. 

Zaloguj się

dla-stazysty
dla-rezydenta

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Hindricks, G., Potpara, T., Dagres, N., Arbelo, E., Bax, J. J., Blomström-Lundqvist, C., Boriani, G., Castella, M., Dan, G. A., Dilaveris, P. E., Fauchier, L., Filippatos, G., Kalman, J. M., La Meir, M., Lane, D. A., Lebeau, J. P., Lettino, M., Lip, G. Y. H., Pinto, F. J., Thomas, G. N., ESC Scientific Document Group (2021). 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. European heart journal, 42(5), 373–498. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa612.
  2. Brugada, J., Katritsis, D. G., Arbelo, E., Arribas, F., Bax, J. J., Blomström-Lundqvist, C., Calkins, H., Corrado, D., Deftereos, S. G., Diller, G. P., Gomez-Doblas, J. J., Gorenek, B., Grace, A., Ho, S. Y., Kaski, J. C., Kuck, K. H., Lambiase, P. D., Sacher, F., Sarquella-Brugada, G., Suwalski, P. ESC Scientific Document Group (2020). 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia The Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC). European heart journal, 41(5), 655–720. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz467..

  3. Svennberg, E., Tjong, F., Goette, A., Akoum, N., Di Biase, L., Bordachar, P., Boriani, G., Burri, H., Conte, G., Deharo, J. C., Deneke, T., Drossart, I., Duncker, D., Han, J. K., Heidbuchel, H., Jais, P., de Oliviera Figueiredo, M. J., Linz, D., Lip, G. Y. H., Malaczynska-Rajpold, K., Sinner, M. (2022). How to use digital devices to detect and manage arrhythmias: an EHRA practical guide. Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology, 24(6), 979–1005. https://doi.org/10.1093/europace/euac038.
  4. Krzowski, B., Skoczylas, K., Osak, G., Żurawska, N., Peller, M., Kołtowski, Ł., Zych, A., Główczyńska, R., Lodziński, P., Grabowski, M., Opolski, G., & Balsam, P. (2021). Kardia Mobile and ISTEL HR applicability in clinical practice: a comparison of Kardia Mobile, ISTEL HR, and standard 12-lead electrocardiogram records in 98 consecutive patients of a tertiary cardiovascular care centre. European heart journal. Digital health, 2(3), 467–476. https://doi.org/10.1093/ehjdh/ztab040.

Polecane artykuły