Terapia NT skrojona na miarę - pacjent ze wskazaniami do beta-adrenolityku

Beta-adrenolityki, zwyczajowo nazywane beta-blokerami, są szeroką grupą leków stosowanych głównie w obszarze kardiologii. Jednym ze wskazań do ich włączenia jest nadciśnienie tętnicze. U jakich pacjentów zastosowanie beta-adrenolityków może przynieść szczególne korzyści? 

Jakie cele terapeutyczne powinniśmy osiągać w poszczególnych grupach pacjentów?