Tajemnica lekarska. Kiedy personel jest zwolniony z jej utrzymania?

Wydaje się, że tajemnica lekarska jest prostym tematem - lekarz nie powinien udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta nikomu poza osobami upoważnionymi i kropka. W praktyce jest jednak wiele sytuacji, które początkującemu lekarzowi mogą nastręczyć problemów. Warto jest znać prawne oraz praktyczne podstawy dotyczące tajemnicy lekarskiej, aby bezpiecznie i etycznie dysponować informacjami o pacjentach i ich stanie zdrowia.

Zagadnienie tajemnicy lekarskiej jest szczegółowo opisane zarówno w Kodeksie Etyki Lekarskiej (Art. 23-29), jak i Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Art. 40). Jej zachowanie stanowi prawny i etyczny obowiązek medyków, jak również podstawowe prawo pacjentów.

Zaloguj się

prawo
dokumentacja-medyczna
pacjent
gabinet-lekarza-poz

Źródła

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U.2022.0.1731.
  2. Kodeks Etyki Lekarskiej
  3. Anita Gałęska-Śliwka A., Śliwka M., “Zasady informowania pacjenta i innych podmiotów – analiza praktyczna”, Medycyna Paliatywna w Praktyce 2013; 7, 3–4: 79–84.
  4. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U.2022.0.1876.
  5. Przewodnik po RODO w służbie zdrowia, wrzesień 2018, Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Zdrowia