TREŚĆ SPONSOROWANA

Szczepienie dorosłych pacjentów przeciw pneumokokom. Co nowego?

Unikatowa szansa dla seniorów

Od 1 września 2023 roku w pełni refundowana dla seniorów jest szczepionka przeciw pneumokokom Prevenar 13. Trzynastowalentna szczepionka bezpłatnie przysługuje osobom po ukończeniu 65. roku życia, które są narażone na zwiększone ryzyko rozwoju inwazyjnej choroby pneumokokowej w związku ze swoimi chorobami przewlekłymi. Listę obciążeń chorobowych można znaleźć w wykazie leków refundowanych lub opisie refundacji w popularnych aplikacjach gabinetowych. Warto przy tej okazji odświeżyć informacje o tym, jak ważne jest szczepienie przeciw pneumokokom osób dorosłych.

Zaloguj się

szczepienia

Źródła

 1. Rekomendacje postępowania wpozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Instytut Leków,Warszawa 2016
 2. Rekomendacje postępowania wzakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego. Rekomendacjediagnostyczno-terapeutyczno-profilaktyczne. Warszawa, Narodowy Instytut Leków,2011
 3. Program SzczepieńOchronnych 2023
 4. Wakcynologia praktyczna; red. Ciechanowski P, Mrożek-Budzym D; wyd. Alfamedica press, 2023
 5. Medycyna rodzinna.Podręcznik dla lekarzy i studentów, red. Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-MigasA, Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015
 6. Obwieszczenie MinistraZdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków,środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobówmedycznych na 1 września 2023r
 7. Charakterystyki produktówleczniczych Prevenar 13 , Pneumovax 23, i Apexxnar;
 8. WHO: Vaccine-preventablediseases surveillance standards. Pneumococcus (last update September 5, 2018)
 9. Ustawa z dnia 13 lipca 2023r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkówpublicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnegoprzeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 10. Rozporządzenie MinistraZdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept;
 11. Warren-Gash C, Blackburn R,Whitaker H, McMenamin J, Hayward AC. Laboratory-confirmed respiratoryinfections as triggers for acute myocardial infarction and stroke: aself-controlled case series analysis of national linked datasets from Scotland.Eur Respir J. 2018;51(3):1701794. Published 2018 Mar 29.doi:10.1183/13993003.01794-2017
 12. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-o-uruchomieniu-mozliwosci-dostepu-do-danych-osobowych-pacjentow-uprawnionych-do-bezplatnych-lekow-lub-jednostkowych-danych-medycznych-dotyczacych-przepisanych-lekow