Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów

Jakie dokumenty muszą być wystawione w formie elektronicznej? Co musi zawierać dokumentacja medyczna? Jakie są najczęstsze błędy w prowadzeniu dokumentacji?

Brak doskonałej definicji dokumentacji medycznej

Zaloguj się

poz
dokumentacja-medyczna
gabinet-lekarza-poz

Źródła

 1. Sieńko A., Definicja „dokumentacji medycznej”. EDM i technologie. Medycyna Praktyczna dla Lekarzy, 2013.
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U.z 2015 r, poz. 618.
 3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U.z 2016 r, poz. 186.
 4. Sadowska M., Błędy pracowników medycznych w prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz ochronie danych osobowych pacjentów, [w:] Prawna ochrona zdrowia pacjenta (red.) J. Pacian, s. 60.
 5. Sieńko A., Błędy medyczne-odpowiedzialność lekarza i placówki medycznej, Warszawa 2018, s.70
 6. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. z 2015 r. poz. 636.
 7. Cymbała V., Wybrane aspekty jakości dokumentacji medycznej – studium przypadku, [w:] XIII Sesja Naukowa z cyklu Wyzwania Zarządzania Jakością. Koło Naukowe Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 8. Rek T, Hajdukiewicz D.: Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny, Warszawa 2016, s.211. 
 9. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666)
 10. https://www.ispoz.pl/2020/12/27/dokumentacja-papierowa-po-1-stycznia-2021r/ (ostatni dostęp 02.10.2022).
 11. https://www.medfile.pl/blog/jak-prawidlowo-sporzadzic-dokumentacje-medyczna (ostatni dostęp 02.10.2022).
 12. Sieńko A., Błędy medyczne-odpowiedzialność lekarza i placówki medycznej, Warszawa 2018, s.71.
 13. Sygn. akt III CKN 226/97.
 14. Sieńko A., https://zpm.wip.pl/55/trzeba-dbac-o-jakosc-wpisow-w-dokumentacji-  2651.html (dostęp 17.10.2021).
 15. Sieńko A., Błędy medyczne-odpowiedzialność lekarza i placówki medycznej, Warszawa 2018, s.75.
 16. Sieńko A., Błędy medyczne-odpowiedzialność lekarza i placówki medycznej, Warszawa 2018, s.76.
 17. Sadowska M., Błędy pracowników medycznych w prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz ochronie danych osobowych pacjentów, [w:] Prawna ochrona zdrowia pacjenta (red.) J. Pacian, s. 64.
 18. Najwyższa Izba Kontroli. Informacja o wynikach kontroli. Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Departament Zdrowia. Warszawa, 28.04.2016 r.
 19. Sadowska M., Błędy pracowników medycznych w prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz ochronie danych osobowych pacjentów, [w:] Prawna ochrona zdrowia pacjenta (red.) J. Pacian, s. 67.