Publikacje
Praktyka kliniczna
Pacjent po zawale serca – jak odpowiednio kontrolować czynniki ryzyka?

TREŚĆ SPONSOROWANA

Pacjent po zawale serca – jak odpowiednio kontrolować czynniki ryzyka?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Choroby sercowo-naczyniowe nie tylko pozostają wiodącą przyczyną zgonów na świecie, ale również skutkują pogorszeniem jakości życia, utratą aktywności zawodowej i wiążą się z wysokimi kosztami dla systemów opieki zdrowotnej. Obecnie choroby sercowo-naczyniowe odpowiadają aż za 43% zgonów w Polsce [1].  Do głównych wyzwań współczesnej kardiologii należy leczenie zawałów serca, niewydolności serca, a także zaburzeń rytmu serca. 

Zawał serca definiuje się patofizjologicznie jako śmierć komórek mięśnia sercowego z powodu długotrwałego niedokrwienia. Według danych z Narodowego Funduszu Zdrowia, w 2019 r. w Polsce wystąpiły ok. 103 tys. ostrych zespołów wieńcowych, w tym 78,6 tys. zawałów serca (27 tys. z uniesieniem odcinka ST i 51,6 tys. bez uniesienia odcinka ST) [2]. W naszym kraju jest około 160 pracowni hemodynamicznych, które świadczą całodobowe usługi dla chorych z podejrzeniem zawału serca. Leczenie jego ostrej fazy w Polsce nie odbiega od standardów europejskich, co znajduje potwierdzenie w podobnej do innych krajów śmiertelności okołozawałowej [3]. Śmiertelność z powodu zawału serca różni się pomiędzy krajami, ale obserwuje się trend spadkowy [4]. Niemniej jednak, szacuje się, że około 12% pacjentów po incydencie niedokrwiennym umiera w ciągu kolejnych 12 miesięcy [5], a niemal co piąty chory umiera w trakcie 3 lat [6]. Wśród głównych przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się:

Zaloguj się

leki

Źródła

 1. Mitkowski P, Witkowski A, Stępińska J, Banach M, Jankowski P, Gąsior M, Wita K, Bartuś S, Burchardt P, Farkowski MM, Gierlotka M, Gil R, Leszek P, Sterliński M, Szymański P, Tajstra M, Tycińska A, Wojakowski W. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące celów terapeutycznych w zakresie stężeń cholesterolu frakcji LDL w prewencji wtórnej zawałów serca. Polish Heart Journal (Kardiologia Polska). 2023;81(I):47-52.
 2. Kaźmierczak J. WNIOSKI Z RAPORTU „POLSKA KARDIOLOGIA W 2021” AKTUALNA SYTUACJA, KIERUNKI ROZWOJU – KIERUNKI ROZWOJU. 2021.
 3. Wita K, Wilkosz K, Wita M, Kułach A, Wybraniec MT, Polak M, Matla M, Maciejewski Ł, Fluder J, Kalańska-Łukasik B, Skowerski T, Gomułka S, Turski M, Szydło K. Managed Care after Acute Myocardial Infarction (MC-AMI) - a Poland's nationwide program of comprehensive post-MI care - improves prognosis in 12-month follow-up. Preliminary experience from a single high-volume center. Int J Cardiol. 2019;296:8-14.
 4. Dégano IR, Salomaa V, Veronesi G, Ferriéres J, Kirchberger I, Laks T, Havulinna AS, Ruidavets JB, Ferrario MM, Meisinger C, Elosua R, Marrugat J. Twenty-five-year trends in myocardial infarction attack and mortality rates, and case-fatality, in six European populations. Heart. 2015;101(17):1413-1421.
 5. Santos IS, Goulart AC, Brandão RM, Santos RC, Bittencourt MS, Sitnik D, Pereira AC, Pastore CA, Samesima N, Lotufo PA, Bensenor IM. One-year Mortality after an Acute Coronary Event and its Clinical Predictors: The ERICO Study. Arq Bras Cardiol. 2015;105(1):53-64.
 6. Gierlotka M, Zdrojewski T, Wojtyniak B, Poloński L, Stokwiszewski J, Gąsior M, Kozierkiewicz A, Kalarus Z, Wierucki Ł, Chlebus K, Zembala M, Wysocki M, Opolski G. Incidence, treatment, in-hospital mortality and one-year outcomes of acute myocardial infarction in Poland in 2009-2012--nationwide AMI-PL database. Kardiol Pol. 2015;73(3):142-158.
 7. Banach M, Burchardt P, Chlebus K, Dobrowolski P, Dudek D, Dyrbuś K, Gąsior M, Jankowski P, Jóźwiak J, Kłosiewicz-Latoszek L, Kowalska I, Małecki M, Prejbisz A, Rakowski M, Rysz J, Solnica B, Sitkiewicz D, Sygitowicz G, Sypniewska G, Tomasik T, Windak A, Zozulińska-Ziółkiewicz D, Cybulska B. PoLA/CFPiP/PCS/PSLD/PSD/PSH guidelines on diagnosis and therapy of lipid disorders in Poland 2021. Arch Med Sci. 2021;17(6):1447-1547.
 8. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas KC, Bäck M, Benetos A, Biffi A, Boavida JM, Capodanno D, Cosyns B, Crawford C, Davos CH, Desormais I, Di Angelantonio E, Franco OH, Halvorsen S, Hobbs FDR, Hollander M, Jankowska EA, Michal M, Sacco S, Sattar N, Tokgozoglu L, Tonstad S, Tsioufis KP, van Dis I, van Gelder IC, Wanner C, Williams B. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337.
 9. Jankowski P, Kosior DA, Sowa P, Szóstak-Janiak K, Kozieł P, Krzykwa A, Sawicka E, Haberka M, Setny M, Kamiński K, Gąsior Z, Kubica A, De Bacquer D, De Backer G, Kotseva K, Wood D, Pająk A, Czarnecka D. Secondary prevention of coronary artery disease in Poland. Results from the POLASPIRE survey. Cardiol J. 2020;27(5):533-540.
 10. Wojtyniak B, Gierlotka M, Opolski G, Rabczenko D, Ozierański K, Gąsior M, Chlebus K, Wierucki Ł, Rutkowski D, Dziełak D, Poloński L, Zdrojewski T. Observed and relative survival and 5-year outcomes of patients discharged after acute myocardial infarction: the nationwide AMI-PL database. Kardiol Pol. 2020;78(10):990-998.
 11. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, Barbato E, Berry C, Chieffo A, Claeys MJ, Dan GA, Dweck MR, Galbraith M, Gilard M, Hinterbuchner L, Jankowska EA, Jüni P, Kimura T, Kunadian V, Leosdottir M, Lorusso R, Pedretti RFE, Rigopoulos AG, Rubini Gimenez M, Thiele H, Vranckx P, Wassmann S, Wenger NK, Ibanez B. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023;44(38):3720-3826.
 12. Ray KK, Wright RS, Kallend D, Koenig W, Leiter LA, Raal FJ, Bisch JA, Richardson T, Jaros M, Wijngaard PLJ, Kastelein JJP. Two Phase 3 Trials of Inclisiran in Patients with Elevated LDL Cholesterol. New England Journal of Medicine. 2020;382(16):1507-1519.

Polecane artykuły