Opieka koordynowana - podstawy

W definicji medycyny rodzinnej WONCA jednym z głównych zadań lekarza POZ jest koordynacja i usystematyzowanie opieki nad pacjentem. Oznacza to zapewnienie medycznego wsparcia zarówno w nowo rozpoznanych, jak i trwających przewlekle chorobach, a razie potrzeby zaś skierowanie chorego na dalszą diagnostykę i leczenie specjalistyczne.

Opieka koordynowana w POZ

Zgodnie z założeniami projektu, POZ może sprawować skoordynowaną opiekę zdrowotną nad pacjentem, zapewniając mu kompleksowe wsparcie w chorobach przewlekłych oraz profilaktykę. W chwili obecnej wprowadzenie koordynacji jest fakultatywne. Dodatkowo wprowadzony został budżet powierzony, z którego możliwe będzie finansowanie niektórych świadczeń, w tym badań i konsultacji specjalistycznych w ramach opieki koordynowanej.

Zaloguj się

gabinet-lekarza-poz
opieka-koordynowana

Dołącz do dyskusji