Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjenta z zespołem metabolicznym

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nadciśnienie tętnicze (NT) jest wiodącą przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie [1]. Wraz z innymi składowymi zespołu metabolicznego, nadciśnienie tętnicze wpływa na zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe, a samo pozostaje jednym z najbardziej istotnych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób układu krążenia [2]. Biorąc pod uwagę, że u większości pacjentów w momencie stawiania rozpoznania NT wykrywa się składowe zespołu metabolicznego [2], postępowanie terapeutyczne powinno być zoptymalizowane i dostosowane do potrzeb konkretnego pacjenta oraz możliwie szybko modyfikowane, jeśli tylko zajdzie taka konieczność. 

Zgrany duet: szybka diagnoza i prawidłowe leczenie 

leki

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension (ostatni dostęp 26.05.2023 r.)
  2. Tykarski A., Filipiak K.J., Januszewicz A. i wsp.: Zasady postępowania w nadciśnieniu  tętniczym - 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019; 5: 1-86.
  3. Kozieł P, Jankowski P, Mirek-Bryniarska E, et al. Obesity in patients with established  coronary artery disease over a 20-year period (1997-2017). Pol Arch Intern Med.  2021; 131(1): 26–32, doi: 10.20452/pamw.15742, indexed in Pubmed: 33522218.
  4. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/raport-nfz-nadcisnienie tetnicze,7352.html (ostatni dostęp 26.05.2023 r.)
  5. Dobrowolski P, Prejbisz A, Kuryłowicz A, et al. Zespół metaboliczny – nowa definicja  i postępowanie w praktyce. Stanowisko PTNT, PTLO, PTL, PTH, PTMR, PTMSŻ,  Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, „Klubu 30” PTK oraz Sekcji Chirurgii  Metabolicznej i Bariatrycznej TChP. Lekarz POZ. 2022;8(3).
  6. Beckett N.S., Peters R., Fletcher A.E. i wsp. Treatment of hypertension in patients 80  years of age or older. N. Engl. J. Med. 2008; 358: 1887–1898.
  7. Ylpio®, 80 mg + 2,5 mg, tabletki – Charakterystyka Produktu Leczniczego z dn. 30.08.2022