Kongres PTK: nowoczesne leki, innowacyjne technologie i Krajowa Sieć Kardiologiczna

XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to 149 unikatowych sesji, ponad 400 wykładowców i 3,5 tys. uczestników. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia: “Na ratunek sercu - niezaspokojone potrzeby zdrowotne kardiologii” podkreślało wielodyscyplinarne podejście do diagnozowania i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego.

Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego to prestiżowe wydarzenie międzynarodowe, które w 2022 roku zgromadziło ponad 3,5 tys. uczestników. Tegoroczna edycja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 22-24 września. O wadze tego wydarzenia świadczy ponadto fakt, że zostało ono objęte patronatem honorowym Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezesa Agencji Badań Medycznych, Prezydenta Miasta Katowice, Marszałka Województwa Ślą- skiego, Wojewody Śląskiego oraz Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycz- nego w Katowicach. Uczestniczyli w nim także członkowie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym prezydent ESC, prof. Franz Weidinger.