Karta DiLO

Karta DiLO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego), inaczej “zielona karta”, pozwala pacjentowi na skorzystanie z szybkiej ścieżki onkologicznej, która umożliwia przyspieszoną diagnostykę u pacjenta, u którego podejrzewa się nowotwór złośliwy. Jej celem jest też usystematyzowanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Karta DiLO jest zazwyczaj wystawiona przez lekarza POZ, którego zadaniem jest zapoczątkowania ścieżki diagnostycznej. Może być też wystawiona przez lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, jednak nie wszystkie poradnie specjalistyczne mające umowę z NFZ realizują pakiet onkologiczny.

Zaloguj się

poz
dokumentacja-medyczna
onkologia
gabinet-lekarza-poz

Źródła