Dostępny sprzęt i leki w POZ

Pomimo że stany nagłe w POZ czy NPL zdarzają się stosunkowo rzadko, to trzeba być na nie przygotowanym. Nic nie gwarantuje, że pacjent, który przychodzi do nas na wizytę, nie znajduje lub nie znajdzie się nagle w stanie zagrożenia życia. Do zadań lekarza w takiej sytuacji należy podjęcie wszelkich możliwych działań z należytą starannością, w innym przypadku może być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Warto więc jeszcze przed rozpoczęciem pracy dowiedzieć się, jakie mamy możliwości postępowania w warunkach POZ. Wykaz sprzętu i leków obowiązkowych w placówce reguluje rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Sprzęty obowiązkowo dostępne w POZ/NPL
Aparat EKG
Rurka ustno-gardłowa
Worek samorozprężalny
Igły, wenflony
Środki opatrunkowe (bandaż, gaza, gaziki)
Aparat do pomiaru ciśnienia krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych i stetoskop
Podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych
Zestaw przeciwwstrząsowy
Podstawowy zestaw reanimacyjny*

*Podstawowy zestaw reanimacyjny wymieniany jest jako obowiązkowe wyposażenie NPL. Nie zostało doprecyzowane, co powinno wchodzić w jego skład.
Należy zauważyć, że na liście obowiązkowego wyposażenia nie ma defibrylatora, nie w każdej przychodni będzie więc dostępny.

Zaloguj się

gabinet-lekarza-poz

Dołącz do dyskusji