Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Skala TIMI dla UA/NSTEMI
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Kody ICD-10
  • Źródła

Skala TIMI dla UA/NSTEMI

określanie ryzyka zgonu u pacjentów po zawale
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia

Opis

Kalkulator medyczny TIMI dla NSTEMI służy do oceny ryzyka zgonu, zawału mięśnia sercowego lub potrzeby wczesnej rewaskularyzacji w ciągu 14 dni u pacjentów z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (ang. NSTEMI). Narzędzie wykorzystywane jest w naukach internistycznych, szczególnie kardiologii.

Interpretacja

Szacowane ryzyko zgonu/zawału serca/potrzeba pilnej rewaskularyzacji w ciągu 2–4 tygodni:

Punkty
0–2
Niskie (0-8%)
Punkty
3–4
Średnie  (9-20%)
Punkty
5-7
Wysokie (>20%)

Fizjologia

Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) jest zespołem klinicznym zaliczanym do ostrych zespołów wieńcowych związanym z ograniczeniem przepływu krwi przez tętnicę wieńcową. Dochodzi do upośledzenia pracy serca, martwicy kardiomiocytów i uwolnienia specyficznych markerów. W zapisie EKG brak jest charakterystycznego charakterystycznego dla STEMI uniesienia odcinka ST.

Parametry

Do oceny wskaźnika TIMI dla UA/NSTEMI wykorzystujemy:

 • wiek,
 • czynniki ryzyka choroby wieńcowej spośród następujących:
  • zwężenie tętnicy wieńcowej,
  • miany odcinka ST w EKG,
  • objawy dusznicy piersiowej,
 • przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego w ciągu ostatnich 7 dni,
 • aktywność markerów martwicy mięśnia sercowego w surowicy.

Kody ICD-10

Choroby układu krążenia

I21
Ostry zawał mięśnia sercowego

Źródła

 1. Antman EM, Cohen M, Bernink PJLM, et al. The TIMI Risk Score for Unstable Angina/Non–ST Elevation MI: A Method for Prognostication and Therapeutic Decision Making. JAMA. 2000;284(7):835–842.
 2. Wpływ wybranych parametrów klinicznych na wybór strategii leczenia u chorych z ostrymizespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST, Przemysław Trzeciak, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Lech Poloński, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w ZabrzuPoradniki związane z kalkulatorem

Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Konsekwencja uszkodzenia serca w przebiegu różnych schorzeń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pogłębić diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiany w częstotliwości, rytmie lub sile skurczów serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko ostry zespół wieńcowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Miażdżyca tętnic wieńcowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
STEMI oraz NSTEMI - stany zagrożenia życia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się