Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Skala TIMI dla STEMI

Skala TIMI dla STEMI

określanie ryzyka zgonu u pacjentów po zawale STEMI
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia

Opis

Kalkulator medyczny wykorzystujący skalę TIMI dla STEMI (inaczej skala Antmana) służy do określenia ryzyka zgonu w ciągu 30 dni u pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST (ang. STEMI). Narzędzie wykorzystywane jest w naukach internistycznych, głównie w kardiologii.

Interpretacja

Ryzyko zgonu w ciągu 30 dni
0-2
Niskie ryzyko zgonu w ciągu 30 dni 
Ryzyko zgonu w ciągu 30 dni
3-4
Średnie ryzyko zgonu w ciągu 30 dni
Ryzyko zgonu w ciągu 30 dni
5-7
Wysokie ryzyko zgonu w ciągu 30 dni

Fizjologia

Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) jest zespołem klinicznym spowodowanym zamknięciem przepływu krwi przez tętnicę wieńcową, najczęściej wskutek wytworzenia się zakrzepu na pękniętej blaszce miażdżycowej. Dochodzi do odcinkowej martwicy mięśnia sercowego oraz uwolnienia swoistych markerów martwicy komórek miokardium. W zapisie EKG widoczne jest uniesienie odcinka ST (>20 min) w co najmniej 2 sąsiadujących odprowadzeniach.

Parametry

Do oceny wskaźnika TIMI dla STEMI wykorzystujemy:

 • wiek,
 • współistnienie poszczególnych chorób towarzyszących,
 • SBP,
 • HR, 
 • klasa Killipa    
 • masa ciała,
 • uniesienie ST nad ścianą przednią oraz obecność bloku lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB),
 • czas od początku objawów do leczenia.

Klasyfikacja Killipa:

 • I – nie ma niewydolności serca, bez cech zastoju w krążeniu płucnym ani III tonu serca
 • II – niewydolność serca, zastój poniżej dolnych kątów łopatek objawiający się wilgotnymi rzężeniami i (lub) III ton serca
 • III – pełnoobjawowy obrzęk płuc, rzężenia nad obszarem większym niż połowa płuc
 • IV – wstrząs kardiogenny, hipotensja (ciśnienie tętnicze skurczowe ≤90 mm Hg) i cechy hipoperfuzji obwodowej (oliguria, sinica, zlewne poty).

Kody ICD-10

Choroby układu krążenia

I21
Ostry zawał mięśnia sercowego

Źródła

 1. Morrow DA, Antman EM, Charlesworth A, et al. TIMI risk score for ST-elevation myocardial infarction: A convenient, bedside, clinical score for risk assessment at presentation: An intravenous nPA for treatment of infarcting myocardium early II trial substudy. Circulation. 2000;102(17):2031-2037.Poradniki związane z kalkulatorem

Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Konsekwencja uszkodzenia serca w przebiegu różnych schorzeń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pogłębić diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiany w częstotliwości, rytmie lub sile skurczów serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko ostry zespół wieńcowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Miażdżyca tętnic wieńcowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
STEMI oraz NSTEMI - stany zagrożenia życia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się