• Opis
  • Poradniki

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze

D47
Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnyc

D47.0
Guzy z histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze

Guz z komórek tucznych BNO, Mastocytoma BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D47.1
Przewlekła choroba mieloproliferacyjna

Mielofibroza (z metaplazją szpikową), choroba mieloproliferacyjna, nieokreślona, mieloskleroza (megakariocytowa) z metaplazją szpikową

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D47.2
Gammopatia monoklonalna
D47.3
Samoistna trombocytopenia krwotoczna

Idiopatyczna trombocytopenia krwotoczna

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D47.4
Zwłóknienie szpiku

Zwłóknienie szpiku, osteomieloskleroza, osteomielofibroza, przewlekła mielofibroza, osteomielofibroza. przewlekłe idiopatyczne zwłóknienie szpiku, zwłóknienie szpiku (idiopatyczne) (z metaplazją szpikową), zwłóknienie szpiku (megakariocytowe) z metaplazją szpikową, wtórne zwłóknienie szpiku w mieloproliferacji

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D47.5
Przewlekła białaczka eozynofilowa (zespół hipereozynofilowy)
D47.7
Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

Guzy histocytów o niepewnym lub nieznanym charakterze

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
D47.9
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślony

Choroba limfoproliferacyjna BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się