• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx-z

Exelon®

kaps.
6 mg
28 szt.

Cena i refundacja

100%
X
Eksploruj
Zobacz inne warianty (8)
Ostrzeżenia
Dysfunkcje psychofizyczne
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Leczenie łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

Dawkowanie

Dawka początkowa 1,5 mg 2x/dziennie. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana przez pacjenta, przez 2 tyg. można zwiększyć ją do 3 mg 2x/dobę, kolejne zwiększanie do 4,5 mg, a następnie do 6 mg 2x/dobę. Dawka terapeutyczna to 3-6 mg 2x/dobę; maks. dawka dobowa: 6 mg 2x/dobę. Jeśli po 3 m-cach leczenia dawką podtrzymującą nie nastąpi korzystna zmiana w złagodzeniu objawów otępienia, leczenie należy przerwać na kilka dni, wznawiać leczenie można stosując dawkę 1,5 mg 2x/dobę.

Uwagi

Lek należy przyjmować podczas posiłku, 2x/dobę, rano i wieczorem. Kapsułki połykać w całości.

Działanie

Odwracalny inhibitor cholinoesterazy, poprawiający przekaźnictwo neurosynaptyczne przez hamowanie rozkładu acetylocholiny. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, łatwo przenika do płynu mózgowo rdzeniowego osiągając maks. stężenie po 1,5 h. Wiąże się z białkami osocza w 40%. T0,5 we krwi wynosi 1 h, ale wysokie stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym utrzymuje się przez 9 h. Metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie przez nerki.

Skład

1 ml roztworu zawiera 2 mg riwastygminy. 1 kaps. zawiera 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg lub 6 mg riwastygminy.

Interakcje

Leki cholinomimetyczne, leki antycholinoergiczne, leki zwiotczające mięśnie o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny, leki metabolizowane przy udziale butyrylocholinoesterazy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, inne karbaminiany. Ciężka niewydolność wątroby. Nie zaleca się stosowania u dzieci.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Upośledza !

Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Laktacja

Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Ostrożnie u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy), u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie, z niewydolnością nerek lub wątroby, z trudnościami w oddawaniu moczu, oraz napadami drgawkowymi. Preparat może zaburzać zdolności psychoruchowe. W czasie stosowania preparatu należy okresowo oceniać efekty leczenia oraz kontrolować masę ciała pacjenta. Lek zawiera benzoesan sodu - kwas benzoesowy wykazuje słabe działanie drażniące na skórę, oczy i błony śluzowe.

Działania niepożądane

Bardzo często: nudności, wymioty, biegunka, utrata apetytu. Często: bóle brzucha i dyspepsja, pobudzenie, splątanie, bóle głowy, senność, drżenie, nadmierne pocenie, uczucie zmęczenia, astenia, złe samopoczucie, zmniejszenie masy ciała. Niezbyt często: bezsenność, depresja, omdlenie, przypadkowe upadanie. Rzadko: drgawki, dławica piersiowa, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, wysypka. Bardzo rzadko, w tym pojedyncze przypadki: omamy, objawy pozapiramidowe (w tym pogorszenie stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona), zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia), krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki, zwiększone wartości wyników badań czynności wątroby, zakażenie dróg moczowych, nadciśnienie tętnicze.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany, gdy potencjalne korzyści uzasadniają podjęcie ryzyka wpływu na płód. Należy przerwać karmienie piersią podczas stosowania preparatu.

Przedawkowanie

Objawy nudności, wymioty, biegunka, nadciśnienie i omamy, zwolnienie akcji serca oraz omdlenie.

ICD-10

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F00
Otępienie w chorobie Alzheimera
F02.3
Otępienie w chorobie Parkinsona (G20†)

Choroby układu nerwowego

G20
Choroba Parkinsona
G30
Choroba Alzheimera
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx-z

Exelon®

kaps.
6 mg
28 szt.

Cena i refundacja

100%
X

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Szybka męczliwość, trudności w koncentracji, kłopoty z pamięcią
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiana stanu umysłowego wymagająca pogłębienia diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko zaburzenia elektrolitowe
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstsza przyczyna otępienia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane