• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx-z

Exelon®

kaps.
1,5 mg
28 szt.

Cena i refundacja

100%
134,00
Eksploruj
Zobacz inne warianty (8)
Ostrzeżenia
Dysfunkcje psychofizyczne
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Leczenie łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

Dawkowanie

Dawka początkowa 1,5 mg 2x/dziennie. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana przez pacjenta, przez 2 tyg. można zwiększyć ją do 3 mg 2x/dobę, kolejne zwiększanie do 4,5 mg, a następnie do 6 mg 2x/dobę. Dawka terapeutyczna to 3-6 mg 2x/dobę; maks. dawka dobowa: 6 mg 2x/dobę. Jeśli po 3 m-cach leczenia dawką podtrzymującą nie nastąpi korzystna zmiana w złagodzeniu objawów otępienia, leczenie należy przerwać na kilka dni, wznawiać leczenie można stosując dawkę 1,5 mg 2x/dobę.

Uwagi

Lek należy przyjmować podczas posiłku, 2x/dobę, rano i wieczorem. Kapsułki połykać w całości.

Działanie

Odwracalny inhibitor cholinoesterazy, poprawiający przekaźnictwo neurosynaptyczne przez hamowanie rozkładu acetylocholiny. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, łatwo przenika do płynu mózgowo rdzeniowego osiągając maks. stężenie po 1,5 h. Wiąże się z białkami osocza w 40%. T0,5 we krwi wynosi 1 h, ale wysokie stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym utrzymuje się przez 9 h. Metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie przez nerki.

Skład

1 ml roztworu zawiera 2 mg riwastygminy. 1 kaps. zawiera 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg lub 6 mg riwastygminy.

Interakcje

Leki cholinomimetyczne, leki antycholinoergiczne, leki zwiotczające mięśnie o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny, leki metabolizowane przy udziale butyrylocholinoesterazy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, inne karbaminiany. Ciężka niewydolność wątroby. Nie zaleca się stosowania u dzieci.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Upośledza !

Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Laktacja

Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Ostrożnie u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy), u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie, z niewydolnością nerek lub wątroby, z trudnościami w oddawaniu moczu, oraz napadami drgawkowymi. Preparat może zaburzać zdolności psychoruchowe. W czasie stosowania preparatu należy okresowo oceniać efekty leczenia oraz kontrolować masę ciała pacjenta. Lek zawiera benzoesan sodu - kwas benzoesowy wykazuje słabe działanie drażniące na skórę, oczy i błony śluzowe.

Działania niepożądane

Bardzo często: nudności, wymioty, biegunka, utrata apetytu. Często: bóle brzucha i dyspepsja, pobudzenie, splątanie, bóle głowy, senność, drżenie, nadmierne pocenie, uczucie zmęczenia, astenia, złe samopoczucie, zmniejszenie masy ciała. Niezbyt często: bezsenność, depresja, omdlenie, przypadkowe upadanie. Rzadko: drgawki, dławica piersiowa, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, wysypka. Bardzo rzadko, w tym pojedyncze przypadki: omamy, objawy pozapiramidowe (w tym pogorszenie stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona), zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia), krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki, zwiększone wartości wyników badań czynności wątroby, zakażenie dróg moczowych, nadciśnienie tętnicze.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany, gdy potencjalne korzyści uzasadniają podjęcie ryzyka wpływu na płód. Należy przerwać karmienie piersią podczas stosowania preparatu.

Przedawkowanie

Objawy nudności, wymioty, biegunka, nadciśnienie i omamy, zwolnienie akcji serca oraz omdlenie.

ICD-10

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F00
Otępienie w chorobie Alzheimera
F02.3
Otępienie w chorobie Parkinsona (G20†)

Choroby układu nerwowego

G20
Choroba Parkinsona
G30
Choroba Alzheimera
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx-z

Exelon®

kaps.
1,5 mg
28 szt.

Cena i refundacja

100%
134,00

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Najczęstsza przyczyna otępienia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Szybka męczliwość, trudności w koncentracji, kłopoty z pamięcią
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiana stanu umysłowego wymagająca pogłębienia diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko zaburzenia elektrolitowe
Zapisuję
Zapisz
Zapisane