Wideo
Webinary
Tajemnica lekarska i prawne możliwości jej uchylenia
Tajemnica lekarska i prawne możliwości jej uchylenia

Tajemnica lekarska i prawne możliwości jej uchylenia

Rok temu o 18:00
120 minut

Zaloguj się

Już 30.05.2023 o godz. 18:00 odbędzie się webinar "Tajemnica lekarska i prawne możliwości jej uchylenia", który poprowadzi dwoje doświadczonych prawników - mec. Piotr Nikończuk i mec. Karola Kafka

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy na temat obowiązków związanych z przestrzeganiem tajemnicy lekarskiej. Mec. Nikończuk i Kafka będą mówić m.in. o tym:

 • kto jest związany tajemnicą lekarską?
 • jaki rodzaj informacji objęty jest tajemnicą lekarską?
 • względem kogo lekarz ma obowiązek zachowania dyskrecji?

Nasi eksperci przedstawią także prawnie uzasadnione przypadki, w których nie występuje konieczność dochowania tajemnicy lekarskiej lub występuje możliwość zwolnienia z niej przez sąd cywilny lub karny. 

Omówione zostaną także sytuacje związane z naruszeniem prawa - tj. co grozi lekarzowi, który złamie tajemnicę lekarską? Na końcu webinaru przewidziana jest także sesja Q&A, podczas której mec. Nikończuk i Kafka pozostaną do Państwa dyspozycji i będą odpowiadać na pytania zadane na czacie.

Wydarzenie jest skierowane zarówno do praktykujących lekarzy, lekarzy stażystów jak i studentów medycyny, którzy chcą poznać istotne aspekty prawa dotyczącego tajemnicy lekarskiej.

O Prowadzących

W zakresie prowadzonych szkoleń, mec. Nikończuk i mec. Kafka na stałe współpracują z Naczelną Izbą Lekarską w Warszawie. We wrześniu 2015 r. Instytut nawiązał współpracę z Lubelską Izbą Lekarską, zaś od marca 2018 r.  podjęli współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie. Wespół ze Związkiem Pracodawców „Lewiatan” przygotowali materiały dydaktyczne oraz cykl szkoleń w ramach realizacji unijnego programu „Odpowiedzialność zawodowa w służbie zdrowia”. W październiku 2017 r. na zaproszenie Grupy LuxMed przeprowadzili wykład obejmujący cywilne i karne aspekty odpowiedzialności lekarza. W ramach działalności non profit  prowadzą warsztaty z prawa medycznego w ramach Podlaskich Dni Medycyny Paliatywnej dla Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie.

Piotr Nikończuk – radca prawny,
W roku 1994 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej  Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Jest wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Kafka, Nikończuk i Wspólnicy  sp.k.” w Bielsku – Białej. Świadczy obsługę prawną także na rzecz podmiotów leczniczych. Wykładowca branżowych szkoleń dotyczących problematyki ochrony zdrowia.

Karol Kafka – adwokat,
Absolwent studiów magisterskich (2002 r.) i doktoranckich (2010 r.) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku 2007 złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski. Od 2010 r. prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Jest też wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Kafka, Nikończuk i Wspólnicy  sp.k.” w Bielsku – Białej. Doradza podmiotom o zróżnicowanej strukturze własności i kapitału, w tym podmiotom leczniczym. Wykładowca licznych szkoleń i sympozjów, także dla pracowników służby zdrowia.

Program webinaru

1.  Krótkie omówienie historii i podstaw prawnych, z których wywodzi się problematyka tajemnicy lekarskiej.

2. Krąg podmiotów zobowiązanych do dochowania tajemnicy medycznej

 • Kto jest związany tajemnicą lekarską - czy tylko lekarz?
 • Czy dotyczy to także studentów medycyny odbywających staż w podmiocie leczniczym?
 • Nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentacją medyczną, jako ryzyko ujawnienia tajemnicy medycznej.

3. Zakres przedmiotowy tajemnicy lekarskiej

 • Jakie rodzaje informacji objęte są tajemnicą lekarską?
 • Względem kogo lekarz ma obowiązek zachowania dyskrecji - czy tylko pacjenta?

4. Śmierć pacjenta a tajemnica medyczna

 • Czy po śmierci pacjenta lekarz nadal jest związany tajemnicą dotyczącą tego pacjenta?
 • Rola bliskich zmarłego pacjenta w przedmiocie zachowania w tajemnicy informacji na jego temat.
 • Sprzeciw pacjenta a ujawnienie dokumentacji medycznej jego dotyczącej.

5. Legalne przypadki ujawnienia tajemnicy medycznej

 • Ustawowe przypadki braku konieczności dochowania tajemnicy lekarskiej.
 • Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej przez sąd karny i cywilny.
 • Prokurator u lekarza - czy tajemnica obowiązuje?
 • Tajemnica medyczna a postępowanie orzecznicze w ZUS, WKOZM.

  6. Sankcje za złamanie tajemnicy medycznej

  • Co grozi poszczególnym podmiotom za niezachowanie tajemnicy medycznej?

  Dołącz do wydarzenia i dowiedz się jakie są Twoje obowiązki związane z zachowaniem tajemnicy lekarskiej oraz w jakich sytuacjach możesz zostać z niej zwolniony/a!