Publikacje
Wywiady
Fizjoterapeuci o siatce płac w ochronie zdrowia

Fizjoterapeuci o siatce płac w ochronie zdrowia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
pinezkaW SKRÓCIE

Na środowym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia zaproponowane przez MZ zmiany w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych przewidują:

• podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.;

• przyspieszenie o pół roku wymogu osiągnięcia przez wszystkie podmioty lecznicze ustawowo gwarantowanych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej (spowoduje to, że już od dnia 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy)

• ustawowy mechanizm gwarancyjny zakazujący pogarszania warunków wynagradzania pracowników objętych do połowy 2021 r. regulacjami opartymi o odrębne strumienie finansowania (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, lekarze posiadający specjalizację).

Rozmowa z Hanną Kowalewską, wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii 

Polski fizjoterapeuta godnie zarabia we Francji lub w Niemczech  

- Czy fizjoterapeuci są zadowoleni z propozycji finansowej Ministerstwa Zdrowia? Podczas wczorajszego posiedzenia Trójstronny Zespół poparł rozpoczęcie procedowania zmian zaproponowanych przez resort zdrowia w dn. 26 lutego dot. zmian ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia na 2021 r., a także wyraził gotowość do podjęcia prac nad zwiększaniem poziomów minimalnych wynagrodzeń gwarantowanych w kolejnych latach.

Doceniamy, że Ministerstwo Zdrowia po 5 latach naszych protestów i starań zauważyło przepaść między naszymi zarobkami, a zarobkami innych grup zawodowych i cieszymy się, że resort chce uregulować te dysproporcje. Po wczorajszych rozmowach RDS w sprawie siatki płac w ochronie zdrowia, Zespół Trójstronny zaopiniował projekt ustawy, która trafi do Sejmu i w nowej formie będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 r. To wielki krok dla nas, gdyż nastąpi spłaszczenie rozpiętości w siatce płac między poszczególnymi grupami zawodowymi w ochronie zdrowia i jest to dobry początek to dalszych negocjacji z MZ. Po 5 latach protestów doszliśmy do propozycji kwoty 4186 zł dla mgr fizjoterapii. Bardzo długo na to czekaliśmy, jesteśmy zadowoleni, ale będziemy walczyć dalej, o więcej. Oczekujemy godnego wynagrodzenia, adekwatnego do naszej odpowiedzialnej i obciążającej pracy, abyśmy mogli wyżywić nasze rodziny, nie musząc pracować na kilka etatów, odchodzić z zawodu czy też wyjeżdżać za granicę. Jesteśmy niezbędni w systemie ochrony zdrowia, stale musimy się kształcić, podnosić swoje kwalifikacje - to wszystko robimy na własny koszt, a w zamian otrzymujemy rażąco niskie zarobki w publicznej służbie zdrowia. Wielu z nas w ramach umów z NFZ pracuje za najniższą krajową. Zarobki innych grup zawodowych przez ostatnie lata rosły i sięgają obecnie średniej krajowej. Pensje fizjoterapeutów zwiększały się na lekceważącym poziomie. Obecnie mamy taką sytuację, że wiele osób wyjeżdża z Polski do pracy w Niemczech czy we Francji, bo tam mogą godnie zarabiać i tam się nas szanuje. Przykładowo we Francji fizjoterapeuta otrzymuje 11 tys. zł, a w Polsce w publicznym systemie 2,4 tys. zł na rękę. 

Zaloguj się

siatka-plac

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły