Słabe wyniki Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego

Ponad 93 proc. zdających Lekarski Egzamin Weryfikacyjny w maju, nie otrzymało pozytywnego wyniku. W poprzednich latach piszący byli lepiej przygotowani. 

Osoby, które chcą pracować jako lekarz w naszym kraju, muszą potwierdzić, że mają wykształcenie odpowiadające wymaganiom stawianym absolwentom polskich uczelni medycznych. Do wyboru mają nostryfikację dyplomu przed Naczelną Izbą Lekarską albo zaliczenie LEW. Do LEW może przystąpić osoba, która uzyskała w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej dyplom lekarza, uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu lekarza, po ukończeniu, co najmniej pięcioletnich studiów. 


Dołącz do dyskusji


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.