Prawdziwy rarytas, czyli uznanie kwalifikacji dla lekarzy spoza UE

Przygotowania do napisania tego artykułu były dla mojej psychiki niemal tak samo obciążające jak kilkadziesiąt otwartych kart w google chrome pełnych odniesień i aktów prawnych dla pamięci operacyjnej mojego dzielnego laptopa. Napływ wykwalifikowanej kadry z Ukrainy przyniósł, zamiast oczekiwanej dla przepracowanych lekarzy i pielęgniarek ulgi, chaos legislacyjny i idącą za nim frustrację. 

“Chcą u nas pracować, proszę bardzo, niech zdadzą egzaminy językowe i nostryfikują dyplomy.”

Zaloguj się

pwz
biurokracja
ukraina


Aleksander Misiewicz
Autor

Aleksander Misiewicz

Lekarz, którego zainteresowania krążą wokół tematyki chorób wewnętrznych, psychologicznych aspektów relacji lekarz-pacjent i różnic w budowie oraz organizacji systemów opieki zdrowotnych w krajach całego świata. Ponadto dydaktyk z powołania, społecznik, skrzypek, akrobata.


Źródła

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.)