Regulacje czasu pracy - korzystne czy szkodliwe dla lekarzy?

Normy czasu pracy lekarzy reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [1].  Ustawa reguluje nie tylko dzienny i tygodniowy czas pracy, ale również czas niezbędnego odpoczynku.

1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

- Art. 93.

1. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. 
2. Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny okres odpoczynku, o którym mowa w ust. 1, powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego. 
3. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 
4. W przypadku uzasadnionym organizacją pracy pracownikowi, o którym mowa w art. 95 ust. 1, przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku, udzielanego w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni.

- Art. 97.

Oczywiście te zapisy regulują czas pracy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.W przypadku lekarzy świadczący usługi w ramach tzw. kontraktu lub umowy zlecenia, jeśli chodzi o liczbę przepracowanych godzin - sky is the limit. Należy jednak pamiętać, że praktyka lekarska pociąga za sobą nie tylko nielimitowane godziny pracy, ale i większą odpowiedzialność w razie ewentualnego błędu medycznego.

prawo
blad-medyczny
braki-kadrowe
zdrowie-psychiczne

Dołącz do dyskusji


Aleksandra Nowakowska
Autor

Aleksandra Nowakowska

Rezydentka położnictwa i ginekologii, miłośniczka kotów (a szczególnie jednego), podróży i włoskiej kuchni. W wolnych chwilach chętnie sięgam po książki - nie tylko te medyczne!