Lekarze w POZ muszą się doszkolić

Interniści i pediatrzy, którzy chcą przyjmować pacjentów w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, muszą obowiązkowo ukończyć płatny kurs z medycyny rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią, stracą uprawnienia lekarza POZ. 

Lekarze, którzy nie są specjalistami medycyny rodzinnej oraz niebędący rezydentami w zakresie medycyny rodzinnej, którzy do 31 grudnia 2024 r. nie ukończą kursu z dziedziny medycyny rodzinnej, utracą status lekarza POZ

– mówi ustawa z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.

Dotyczy to przede wszystkim pediatrów i internistów, których w POZ jest najwięcej. Lekarz, który nie dopełni ustawowych obowiązków do końca grudnia 2024 roku, nie straci możliwości pracy w POZ.

poz

Dołącz do dyskusji


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.