Publikacje
Wiadomości
Koordynator POZ. Usprawnienie czy kolejne obciążenie personelu?

Koordynator POZ. Usprawnienie czy kolejne obciążenie personelu?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

NFZ nakłada na przychodnie nowe zadania. Mają one zapewnić pacjentom opiekę koordynatora, który wesprze w procesie leczenia i np. umówi na wizytę lub zaplanuje leczenie. Przychodnie nie są gotowe na taką zmianę, lekarze domagają się wycofania tych rozwiązań. 

Od 1 października w przychodniach POZ powinien pracować koordynator, który będzie przewodnikiem pacjenta po systemie opieki zdrowotnej. Nie tylko zaprosi na wizytę czy przypomni o niej, ale także zbierze wywiad, zaplanuje wykonanie badań, umówi na wizytę do specjalisty, zapewni wsparcie, ale również zadba o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent. Koordynatorem może zostać personel pracujący w danej przychodni, np. lekarz, pielęgniarka, rejestratorka.  

Taki model opieki skupionej na pacjencie był już testowany i jak zaznacza NFZ, sprawdził się w pilotażowym projekcie NFZ – POZ PLUS, który objął ponad 350 tys. pacjentów z całej Polski.

– W zgodnej opinii pacjentów i lekarzy rola koordynatora została dobrze oceniona, dlatego taki model opieki będzie rozwijany i wprowadzany we wszystkich poradniach POZ – wskazuje Filip Nowak, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak podaje NFZ, przychodnie, które brały udział w pilotażu projektu POZ PLUS zanotowały poprawę i usprawnienie organizacji pracy, pozyskały nowych pacjentów i były lepiej przygotowane do procesu akredytacji. 

Zmiany będą wprowadzane etapami – na początek profilaktyka 

Jak zaznacza NFZ, zmiany w organizacji pracy przychodni, które wzmacniają rolę POZ w opiece nad pacjentem, będą wprowadzane stopniowo. W I etapie koordynator ma skupić się na działaniach profilaktycznych. Kolejnymi krokami będą m.in. wprowadzenie wizyty kompleksowej dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, poszerzenie dostępnych badań diagnostycznych (laboratoryjnych i obrazowych), które będzie mógł zlecić lekarz POZ.

– W najbliższych tygodniach będziemy dzielić się analizami i dyskutować o wnioskach z pilotażu POZ PLUS. Te są obiecujące, dlatego na ich podstawie będziemy wspierać poradnie POZ w jak najlepszym wykorzystaniu funkcji koordynatora – podkreśla prezes Filip Nowak. 

Z przepisów wynika, że koordynator pracujący na pół etatu nie może mieć więcej niż 5 tys. pacjentów w wieku powyżej 24 lat. Roczna stawka kapitacyjna za koordynację wynosi 5,88 zł za pacjenta rocznie. NFZ w sumie na realizację projektu przeznaczy niespełna 157 mln zł rocznie.

Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza w POZ szereg innych zmian, m.in. nowy rodzaj porady – poradę receptową. Fundusz zrezygnował też z premiowania lekarzy POZ za wystawianie e-recept i e-skierowań. 

Lekarze: nowe rozwiązanie zagrożeniem dla przychodni

Pomysł wyłonienia koordynatora w POZ nie podoba się lekarzom. Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, napisał w mediach społecznościowych, że zarządzenie prezesa NFZ zostało ogłoszone mimo braku akceptacji jego treści przez ministerialny Zespół ds. zmian w POZ

Rekomendacje Zespołu ds. zmian w POZ przedstawiła Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa med. rodzinnej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. 

Według lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia, zarządzenie o opiece koordynowanej w POZ jest „zagrożeniem dla podstawowej opieki zdrowotnej, a w szczególności dla pacjentów, którzy będą mieli krytycznie ograniczoną dostępność do świadczeń!”

Na obecną kadrę POZ nie da się nałożyć kolejnych zadań. Już dziś w 132 gminach w Polsce brakuje placówek poz i brakuje dostępu do świadczeń lekarza poz. Zarządzenie opiniujemy negatywnie i stoimy na stanowisku, że powinno być ono odrzucone w całości – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Jak zaznaczają medycy, rozporządzenie nie było przekazane w projekcie do opiniowania i nie było zaopiniowane w szczególności przez reprezentantów szeroko rozumianego środowiska lekarzy rodzinnych (poz). 

PPOZ negatywnie ocenia także wprowadzenie porady receptowej (wymaga doprecyzowana), zmiany w zakresie kontroli NFZ, a także brak dodatkowych środków z tytułu profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz oczekiwanego efektu zdrowotnego, jakości opieki.

– Opieka koordynowana może i jest przyszłością, ale przypominam, że od wielu lat negujemy jej obligatoryjne wprowadzenie obecnie w Polsce, w szczególności z powodów braków kadrowych, czyli braku możliwości pozyskania nowych profesjonalistów medycznych, a na obecną kadrę POZ-u już nie da się nałożyć kolejnych zadań – mówi Bożena Janicka.

Zdaniem medyków z PPOZ możliwym rozwiązaniem jest wprowadzenie koordynacji fakultatywnie, ale wypracowanej w realnym zakresie organizacyjnym, kadrowym oraz finansowym. Jako ważne, lekarze PPOZ podnoszą również brak waloryzacji stawki kapitacyjnej o inflacje oraz brak zasad w zakresie dalszego funkcjonowania teleporady. Medycy z PPOZ wystosowali w tej sprawie list pismo do prezesa NFZ.  

Również zrzeszeni w Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie lekarze w liście do prezesa NFZ, podkreślają, że nie wyrażają zgody na wprowadzenie do umów o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej postanowień omawianego zarządzenia. Medycy przypominają, że podstawowa opieka zdrowotna już teraz pracuje na granicy wydolności.

– Wprowadzenie zapisów o koordynacji wymaga zatrudnienia dodatkowych osób, a to z kolei wymaga środków wystarczających na sfinansowanie etatu takiej osoby i jej miejsca pracy – uważają medycy.

Ich zdaniem nie ma na to zapewnionych środków.

– Wystarczy powołać się choćby na kuriozalny zapis, wedle którego stawka kapitacyjna przewidziana na sfinansowanie wynagrodzenia tej osoby, naliczana jest wyłącznie od deklaracji złożonych przez pacjentów powyżej 24. r.ż. – podczas gdy ów koordynator ma się zajmować wszystkimi pacjentami, również poniżej 24. roku życia). – twierdzą medycy.

Federacja domaga się wprowadzenia zmian pozwalających na ich przyjęcie przez świadczeniodawców poz, w tym pozwalających na rzeczywistą realizację przez nich zapisów o koordynacji zawartych w ustawie o poz oraz oczekuje sprostowania deklaracji przekazanej przez NFZ jakoby zespół ds. zmian w POZ rekomendował wdrożenie powyższych zmian.

– Modyfikacje zarządzenia nie zyskały akceptacji zespołu - wręcz przeciwnie – zaznaczają medycy. 

Zarządzenie prezesa NFZ można znaleźć tutaj

Źródło: PPOZ, PZ, NFZ 

Zaloguj się

zarobki-lekarzy
poz
nfz

Dołącz do dyskusjiAgnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.

Polecane artykuły