Wyniki kontroli przychodni POZ przez Rzecznika Praw Pacjenta

Do biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło w 2020 roku ponad 110 tys. skarg, uwag i sygnałów od pacjentów. Najwięcej zgłoszeń (ok. 30 proc. wszystkich sygnałów) dotyczyło działania placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W sumie Rzecznik Praw Pacjenta skontrolował 450 przychodni. Nadal utrzymuje się tendencja dużej ilości sygnałów w zakresie POZ.

W pierwszych miesiącach 2020 roku pacjenci skarżyli się na ograniczony kontakt z podmiotami leczniczymi. W kolejnych, zgłaszali problemy z wydłużającym się czasem oczekiwania na świadczenie zdrowotne, zwracali także uwagą na złą jakość porad telefonicznych, kwestionowali skuteczność teleporady jako formy leczenia, sygnalizowali konflikty, do których dochodziło między chorymi a lekarzami i pracownikami medycznymi.

Zaloguj się

poz
rzecznik-praw-pacjenta
teleporady

Dołącz do dyskusji