35 godzin odpoczynku, czyli o sobotnich dyżurach

Pierwsze miesiące rezydentury to chaos. Co i rusz poznajemy nowe procedury, nowe wymagania, nowych współpracowników. Warto znać swoje obowiązki i prawa, żeby nie dać się wykorzystywać i nie wypalić zawodowo. 

Tak jak na stażu podyplomowym, tak i podczas szkolenia specjalizacyjnego początkowo powinniśmy odbywać dyżury towarzyszące. Zgodnie z przepisami (Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty), mamy prawo odmówić samodzielnego dyżurowania w pierwszym roku specjalizacji. Jednak większość z nas, w niedługim czasie zostaje wrzucona w wir pracy i samodzielnych dyżurów. Zapełniając grafik, często trudno znaleźć chętnych na soboty. Powód? Niedzielny dyżur wiąże się z przynajmniej wolnym poniedziałkiem, a sobotni w wielu szpitalach - jedynie z zajętą sobotą. Czy takie praktyki są zgodne z prawem? 

prawo

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141)
  2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)
  3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152)
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93)