Publikacje
Ciekawostki
Urlop macierzyński – jak obliczyć średnią dyżurową?

Urlop macierzyński – jak obliczyć średnią dyżurową?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Prawo pracy przewiduje w okresie ciąży i rodzicielstwa szereg regulacji mających na celu zadbanie o odpowiednie warunki i czas pracy ciężarnej pracownicy. Pomaga to pogodzić aktywność zawodową ze stanem, jakim jest ciąża oraz z wychowaniem dziecka, szczególnie w pierwszych latach jego życia, kiedy wymaga ono największej opieki.

Urlop macierzyński... kiedy, jak długo i dla kogo? 

Zaloguj się

macierzynstwo

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf (ostatni dostęp 8.02.2024r.)
  2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19990600636/T/D19990636L.pdf (ostatni dostęp 8.02.2024r.)
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, Dz.U. 1997 nr 2 poz. 14,
  4. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970020014/O/D19970014.pdf

Polecane artykuły